Reading is fun

 

 

Stránka, na ktorej sa nachádzate, bola vytvorená na podporu rozvoja čitateľskej gramotnosti v anglickom jazyku na úrovni primárneho a nižšieho sekundárneho vzdelávania. Prajeme veľa príjemných chvíľ v našej online čitárni.