Centrum ukrajinistiky

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

3. 4. 2014  
Inštitút ukrajinistiky a stredoeurópskych štúdií FF PU,
Katedra ukrajinistiky a Centrum ukrajinistiky

pozývajú na filmové predstavenie
v seminárnej miestnosti č. 508 o 13,15 hod.
Životná púť Tarasa Ševčenka [.pdf]12. 11. 2013  
v spolupráci s IRUS v Slovanskej študovni ŠVK Prešov o 15,00 hod.
sa uskutoč
nila exkurzia pre študentov 1. ročníka inštitútu
Stretnutie so slovanskými literatúrami [.pdf]

12. 11. 2013

v spolupráci s IRUS v seminárnej miestnosti č. 508 o 9,45 hod.
sa uskutoč
nil odborný seminár
akademika prof. PhDr. Mikuláša Mušinku, DrSc.
Orest Zilynskyj a jeho prínos
k slovensko-ukrajinským kultúrnym vzťahom
[.pdf]

16. - 17. 5. 2013  
sa uskutočnil v zasadacej sieni dekana FF PU v Prešove o 14,00 hod.
odborný seminár s programom [.pdf]
Národnostné školstvo na Slovensku
a v susedných krajinách
[.pdf]

19. 3. 2013  
v spolupráci s IRUS v posluchárni č. 162 o 15,00 hod.
sa uskutoč
nil literárny večer
Struny Kobzarovho srdca [.pdf]

26. 2. 2013
v spolupráci s IRUS v posluchárni č. 508 o 11,30 hod.
sa uskutočn
ila prednáška generálnej konzulky Ukrajiny
prof
. Oľgy Benč, PhD.
Záporožec za Dunajom [.pdf]

7. 2. 2013
v spolupráci s IRUS v posluchárni č. 436 o 10,00 hod.
sa uskutočn
ila prednáška
doc. PhDr. Antona Eliáša, PhD.
Lyrický subjekt v ruskej romantickej a postromantickej poézii [.pdf]

13. 12. 2012

v spolupráci s IRUS v Univerzitnej knižnici PU o 15,00 hod.
Slovanské Vianoce

3. 12. 2012

v spolupráci s IRUS, IFaE Filozofickej fakulty PU a Generálnym konzulátom Ukrajiny v SR
Hryhorij Skovoroda
290. výročie narodenia ukrajinského filozofa a poeta


Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky