Download zborníkov a publikácií a ďalšie zdroje 
:: raw google translation english / Roh-google translation deutsch / brut google traduction france / surowe google tłumaczenie polska

Obsah tejto časti:
01 zborníky z konferencií - 2010 - 2008 - 2006 - 2005 - 2002 - 2002 - 1999 - 1998 - 1997 - 2003a - 2003b,
02 linky na ďalšie archívy dát:
- SASD - Sociologický časopis - IVO - Genderonline.cz - OZ EsFem - NIKK magasine - Sociální práce/Sociálna práca...
03 ďalšie downloady (rôzne články, učebnice, štúdie - Práca vz. rodina, Protidrogová koncepcia ...).

Pošlite upozornenie na túto webstránku a sekciu download svojím známym.
Výkonný a technický redaktor: Mgr. Martin Béreš.

Aktualizované:
13. 06. 2010 - Mgr. Béreš - pridaný zborník "Elan vital ...", 2010.

—————————————————————————————

01 Zborníky Inštitútu edukológie a sociálnej práce a katedier (2008 - 1997):

K dispozícii je pre Vás 9 + 1 zborníkov (jeden na www.pulib.sk) vo formáte .pdf, odhadom vyše 500 štúdií, spolu cca 3523 (+139) strán odborného textu.

Obsahy (zoznamy štúdií a článkov) si môžete prezrieť aj bez programu ADOBE reader, ako .html. Pre urýchlenie vyhľadávania dporúčame využiť klávesy CTRL+F a zadať hľadanú autorku, autora či slovo.

Radenie publikácií: 7 ACTA FACULTATIS 2008 - 1997, nasledujú 3 katedrové zborníky 2006 - 2003.

Na prečítanie možno budete potrebovať stiahnuť a nainštalovať Adobe® Reader® 9.0 (cca 21 Mb).

Výkonný a technický redaktor: Mgr. Martin Béreš.


obal_na Sociálna pedagogika, sociálna práca a sociálna andragogika - aktuálne otázky teórie a praxe.
2008.
Anna TokÁrovÁ – Tatiana MatulayovÁ (editorky).
Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, ktorá sa konala 1. a 2. októbra 2007 v Spišskej Novej Vsi.
ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS PREŠOVIENSIS Spoločenskovedný zborník č. 28 (AFPh UP 238/320). Prešov : Grafotlač Prešov.
513 s.
ISBN 978-80-8068-927-8. EAN 9788080689278.

Obsah > zobraziť vo web formáte alebo OBSAHZbrnkSPSPSA.pdf [formát .pdf, veľkosť ~ 417 Kb]
Stiahnuť >
ZbrnkSPSPSA2008SNV.pdf [formát .pdf, veľkosť ~ 4.7 Mb] Počet stiahnutí > (od 17. 4. 2008)

V prípade citovania a ďalšieho odkazovania uvádzajte horeuvedený zborník ako ako klasickú knižnú publikáciu, nie ako elektronickú.
————————————————————————————— späť na obsah up.


Kvalita života a rovnosť príležitostí - z aspektu vzdelávania dospelých a sociálnej práce.
2005.
Anna TokÁrovÁ – Jozef KredÁtus – Vladimír Frk (editorka a editori).
Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, ktorá sa konala 24. a 25. novembra 2004 v Prešove.
ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS PREŠOVIENSIS Humanistický zborník 10 (AFPh UP 139/221). Prešov : Grafotlač Prešov.
899 s.
ISBN 80-8068-425-1. EAN 9788080684259.

Obsah > zobraziť vo web formáte alebo OBSAHZbrnkKZaRP2005Prsv.pdf [formát .pdf, veľkosť ~ 250 Kb]
Stiahnuť >
ZbrnkKZaRP2005Prsv.pdf [formát .pdf, veľkosť ~ 5.4 Mb] Počet stiahnutí >
(ostatná oprava: 16. 04. 2006 - 14:00).


V prípade citovania a ďalšieho odkazovania uvádzajte horeuvedený zborník ako ako klasickú knižnú publikáciu, nie ako elektronickú.
————————————————————————————— späť na obsah up.

Kvalita života a ľudské práva v kontextoch sociálnej práce a vzdelávania dospelých.
2002.
Jozef
KredÁtus – Anna TokárovÁ (editor a editorka).
Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, ktorá sa konala 2. a 3. apríla 2001 v Prešove.
ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS PREŠOVIENSIS Humanistický zborník 4 (AFPhUP 57/139). Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, AKCENT print Prešov - Pavol Šidelský.
606 s.
ISBN 80-8068-088-4. EAN 9788080680886.

Obsah >zobraziť vo web formáte alebo OBSAHZbrnkKZaLP2002Prsv.pdf [formát .pdf, veľkosť ~ 250 Kb]
Stiahnuť >
ZbrnkKZaLP2002Prsv.pdf [formát .pdf, veľkosť ~ 7.4 Mb] Počet stiahnutí >
(zverejnené: 17. 04. 2006 - 18:15).


V prípade citovania a ďalšieho odkazovania uvádzajte horeuvedený zborník ako ako klasickú knižnú publikáciu, nie ako elektronickú.
————————————————————————————— späť na obsah up.

Kvalita života v kontextoch globalizácie a výkonovej spoločnosti.
2002.
Anna TokÁrovÁ (editorka).
Slovensko-poľský zborník štúdií a článkov.
ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS PREŠOVIENSIS Humanistický zborník 3 (AFPh UP 56/138). Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Grafotlač Prešov.
199 s.
ISBN 80-8068-087-6. EAN 9788080680879.
poznámka re-editora: text zborníka by mal byť na 98,95 % umiestnený na stránkach 1:1 s tlačenou verziou z roku 2001. Drobné posuny a delené slová vyskytujúce sa v rámci textu (napr. momen-tálny) sú spôsobené rozdielnosťou verzií použitého softvéru (2001 vz. 2006).

Obsah >zobraziť vo web formáte alebo OBSAHZbrnkKZvPrsv2002.pdf [formát .pdf, veľkosť ~ 190 Kb]
Stiahnuť >
ZbornkKZvPrsv2002.pdf [formát .pdf, veľkosť ~ 2.1 Mb] Počet stiahnutí >
(zverejnené: 17. 04. 2006 - 18:15).

V prípade citovania a ďalšieho odkazovania uvádzajte horeuvedený zborník ako ako klasickú knižnú publikáciu, nie ako elektronickú.
—————————————————————————————
späť na obsah up.

Sociálna práca - ľudské práva - vzdelávanie dospelých. II. diel.
1999.
Anna TokÁrovÁ (editorka).
Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, ktorá sa konala 24. a 25. novembra 1998 v Prešove.
ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS PREŠOVIENSIS, Humanistický zborník AFPh UP 15/97. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove; AKCENT PRINT - Pavol Šidelský, Prešov.
262 s.
ISBN 80-8872258-6.
poznámka re-editora: text zborníka by mal byť na 98,95 % umiestnený na stránkach 1:1 s tlačenou verziou z roku 1999. Drobné posuny a delené slová vyskytujúce sa v rámci textu (napr. momen-tálny) sú spôsobené rozdielnosťou verzií použitého softvéru (1999 vz. 2006).

Obsah >zobraziť vo web formáte alebo OBSAHZbrnkSPaLP-VD1999Prsv-II.pdf [formát .pdf, veľkosť ~ 250 Kb]
Stiahnuť >
ZbrnkSPaLP-VD1999Prsv-II.pdf [formát .pdf, veľkosť ~ 1,5 Mb] Počet stiahnutí >
(zverejnené: 20. 04. 2006 - 19:15).

V prípade citovania a ďalšieho odkazovania uvádzajte horeuvedený zborník ako ako klasickú knižnú publikáciu, nie ako elektronickú.
—————————————————————————————
späť na obsah up.

Sociálna práca - ľudské práva - vzdelávanie dospelých. I. diel.
1998.
Anna TokÁrovÁ (editorka).
Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, ktorá sa konala 24. a 25. novembra 1998 v Prešove.
ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS PREŠOVIENSIS Humanistický zborník AFPh UP 6/88. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove; AKCENT PRINT - Pavol Šidelský, Prešov.
614 s.
ISBN 80-8885-49-3.
poznámka re-editora: text zborníka by mal byť na 98,95 % umiestnený na stránkach 1:1 s tlačenou verziou z roku 1998. Drobné posuny a delené slová vyskytujúce sa v rámci textu (napr. momen-tálny) sú spôsobené rozdielnosťou verzií použitého softvéru (1998 vz. 2006).

Obsah >zobraziť vo web formáte alebo OBSAHZbrnkSPaLP-VD1998Prsv-I.pdf [formát .pdf, veľkosť ~ 262 Kb]
Stiahnuť >
ZbrnkSPaLP-VD1998Prsv-I.pdf [formát .pdf, veľkosť ~ 5 Mb] Počet stiahnutí >
(zverejnené: 20. 04. 2006 - 19:15).

V prípade citovania a ďalšieho odkazovania uvádzajte horeuvedený zborník ako ako klasickú knižnú publikáciu, nie ako elektronickú.
—————————————————————————————
späť na obsah up.

Sociálna práca a ľudské práva.
1997.
Anna TokÁrovÁ (editorka).
Zborník referátov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou "ĽUDSKÉ PRÁVA V SOCIÁLNEJ PRAXI - DOSPELÝ AKO SUBJEKT A OBJEKT SOCIÁLNEJ PRÁCE" PREŠOV, 13. - 14. 11. 1996. ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS PREŠOVIENSIS Humanistický zborník 1/2 (AFPh UP 2/84).
Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove; KUŠNÍR, Prešov Sabinovská 117 , tel.: 051/710 411.
247 s.
ISBN 80-88885-07-8.
poznámka re-editora: text zborníka by mal byť na 98,95 % umiestnený na stránkach 1:1 s tlačenou verziou z roku 1997. Drobné posuny a delené slová vyskytujúce sa v rámci textu (napr. momen-tálny) sú spôsobené rozdielnosťou verzií použitého softvéru (1997 vz. 2006).

Obsah >zobraziť vo web formáte alebo OBSAHZbrnkSPaLP1997Prsv.pdf [formát .pdf, veľkosť ~ 240 Kb]
Stiahnuť >
ZbrnkSPaLP1997Prsv.pdf [formát .pdf, veľkosť ~ 1.75 Mb] Počet stiahnutí >
(zverejnené: 19. 04. 2006 - 20:15).

V prípade citovania a ďalšieho odkazovania uvádzajte horeuvedený zborník ako ako klasickú knižnú publikáciu, nie ako elektronickú.
—————————————————————————————
späť na obsah up.

Psychosociálne a zdravotné aspekty nekvality života.
2006.
Jozef KredÁtus – Beáta BalogovÁ (editor a editorka).
Zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou.
Prešov : Prešovská univezita v Prešove.
Elektronicky publikovaný prostredníctvom Univerzitnej knižnice Prešovskej univerzity v Prešove (www.pulib.sk).
139 s.
ISBN 80-8068-453-7.

Obsah > zobraziť vo web formáte (na www.pulib.sk - stránka Univerzitnej knižnice Prešovskej univerzity v Prešove)

Obsah v lokálnej verzii > zobraziť vo web formáte alebo OBSAHZbrnkPSaSOC2006.pdf [formát . pdf, ~ 166 Kb]
————————————————————————————— späť na obsah up.

Kvalita života v spektre andragogických a sociálnopsychologických disciplín.
2003.
Vladimír Frk (editor).
Medzinárodný zborník vedeckých štúdií grantovej úlohy VEGA č. 1/0457/02 Kvalita života – kvalitou sociálnej práce a vzdelávania dospelých.
Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, AKCENT Print Prešov - Pavol Šidelský 2003.
133 s.
ISBN 80-968367-7-3. EAN 9788096836772.

Obsah >zobraziť vo web formáte alebo OBSAHZbrnkKZvPrsv2003.pdf [formát .pdf, veľkosť ~ 145 Kb]
Stiahnuť >
ZbrnkKZvPrsv2003.pdf [formát .pdf, veľkosť ~ 0.9 Mb] Počet stiahnutí >
(zverejnené: 18. 04. 2006 - 23:15).

V prípade citovania a ďalšieho odkazovania uvádzajte horeuvedený zborník ako ako klasickú knižnú publikáciu, nie ako elektronickú.
—————————————————————————————
späť na obsah up.

Zlepšenie podmienok pre vstup mladých Rómov na trh práce - PHARE projekt SK0002.01 a grantová úloha VEGA č. 1/0457/03 Kvalita života - kvalitou sociálnej práce a vzdelávania dospelých.
2003.
Willem H. Kolthof - Marek LukÁČ (editori).
Zborník príspevkov z teoreticko-praktického seminára. Prešov : Občianske združenie Potenciál; Akcent Print Prešov - Pavol Šidelský 2003.
51 s.
ISBN 978-80-555-0198-7.
poznámka re-editora: v prípade citovania uvádzajte zborník ako elektronickú publikáciu dostupnú na CD nosiči.

Obsah > nedostupný [formát .pdf, veľkosť cca 0Kb]
Stiahnuť >
ZbrnkPHARE-VEGAPrsv2003.pdf [formát .pdf, veľkosť ~ 0.4 Mb] Počet stiahnutí >
(zverejnené: 18. 04. 2006 - 23:15).

V prípade citovania uvádzajte zborník ako elektronickú publikáciu dostupnú na CD nosiči.
—————————————————————————————
späť na obsah up.
Elan vital v priestore medzigeneračných vzťahov.
2010.
Beáta BALOGOVÁ (editorka).
Zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou 15. 01. 2010 v Prešove.
Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2010.
299 s.
ISBN 80-969073-0-1.
Dostupné na: <http://www.pulib.sk/elpub2/FF/Balogova1/index.html>.
Video z plenárneho rokovania dostupné na:
<http://www.unipo.sk/avs/aktivity/20100115_konferencia_video_dh_ff/>.

powered by

02 Ďalšie odporúčané archívy dát v elektronickej podobe:

Slovenský archív sociálnych dát - http://sasd.konzum.sk/sk/
———————— späť na obsah up.

Sociologický časopis / Czech Sociological Review (karentovaný) - http://sreview.soc.cas.cz/
» obsahuje archív článkov a štúdií v .pdf formáte, chýba tam však vyhľadávanie, preto
» pre vyhľadávanie priamo na webstránke časopisu použite dolné okienko, kľúčové slovo zadajte v angličtine alebo češtine:

Prehľadať stránku Sociologický časopis / Czech Sociological Review   
  Google www http://sreview.soc.cas.cz           (zadajte hľadaný výraz v angličtine alebo češtine)
» alebo pre vyhľadávanie priamo na webstránke časopisu zadajte do svojho vyhľadávacieho okienka Google tento riadok:
site:http://sreview.soc.cas.cz/ +"sem vpíšte hľadaný výraz"

———————— späť na obsah up.
Inštitút pre verejné otázky (IVO) - www.ivo.sk - download
» projekty (všetky - 2007 až 1998 nie všetky sú v elektronickej podobe);
» knižné publikácie (všetky - 2007 až 1998 nie všetky sú v elektro podobe);
» štúdie, analýzy (všetky - 2007 až 1998 nie všetky sú v elektro podobe);
» výskumy (všetky - 2007 až 1998 nie všetky sú v elektro podobe);
» publicistika (všetka).
———————— späť na obsah up.

Inštitút pre výskum práce a rodiny - www.sspr.gov.sk - download
» výskumná činnosť;
» výskumné projekty SŠPR/IVPR (2004 - 2005 - 2006 - 2007);
» bulletin Práca a rodina.
———————— späť na obsah up.

Gender sociologie - www.genderonline.cz - download časopisu gender / rovné příležitosti / výzkum (9. ročníkov).
———————— späť na obsah up.

OZ EsFem - www.esfem.sk - časť na stiahnutie:
» rodovo citlivá výchova - texty / aktivity;
» násilie páchané na ženách;
» práva žien;
» gender mainstreaming;
» výskum a evaluácia;
» iné aktivity.
———————— späť na obsah up.

Sociální práce / Sociálna práca - www.socialniprace.cz - archív čísiel (niektoré sú kompletné v elektro podobe)
———————— späť na obsah up.

Ženy a věda - www.zenyaveda.cz - České národné kontaktné centrum Ženy a věda - projekt Sociologického ústavu AV ČR.
» archív Newsletteru Ženy a věda
» archív časopistu Kontext: časopis pro gender a vědění
———————— späť na obsah up.
NIKK_logo NIKK magasine - http://www.nikk.uio.no/English/ - anglická verzia - časopis Severského inštitútu pre rod:
» jednotlivé témy výskumov a štúdií teraz komplet online - Subjects:
 • Gender and Power
 • Prostitution
 • Nordic Gender Equality
 • Gender and Climate Change
 • Men and Masculinities
 • Youth, Gender and Pornography
 • Ethnicity and Religion
 • Anti-discrimination

 • ———————— späť na obsah up.

  03 Ďalšie downloady:
  Praca-vs-rodina Práca versus rodina? Zosúlaďovanie pracovného a rodinného života očami zamestnankýň a zamestnávateľov.
  2007.
  Kolektív autoriek a autora. (Adamkovičová - Bosá - Bosý - Červeňáková - Debrecéniová - Fiedlerová - Poklembová - Šumšalová)
  Výsledky prieskumu medzi zamestnávateľmi a ženami uskutočneného počas projektu "Z materskej dovolenky do Práce".
  Prešov : Záujmové združenie žien - MYMAMY - materské centrum.
  126 s.
  Dostupné na: <http://www.ff.unipo.sk/kvdsp/download/konfZMATDOPRACE/Praca-vs-rodina_prieskum.pdf>.
  Dostupné tiež na: <http://www.mymamy.sk/content/files/vysledky-prieskumu-na-stiahnutie-1.pdf>.

  Stiahnuť > Praca-vs-rodina_prieskum.pdf [formát .pdf, veľkosť cca 700 kB] Počet stiahnutí >

  ———————— späť na obsah up.

  Brutovská, Gizela. 2008. Hodnotenie bariér participácie občanov na riešení problémov občianskeho a politického života [online]. [aktualizované 2009-02-20]. [cit. ]. 42 s. Vyšlo primárne tlačou, ďalšie dáta nedostupné. Dostupné na: <http://www.ff.unipo.sk/kvdsp/download/Clanky-studie/Brutovska_Bariery_participacie.doc>.

  Stiahnuť >
  Brutovska_Bariery_participacie.doc [.doc, veľkosť ~ 1.2 MB] Počet stiahnutí >
  (zverejnené: 20. 02. 2009 - 10:30).
  ———————— späť na obsah up.

  Brutovská, Gizela - Roháč, Peter. 2008. Uplatnenie absolventov denného štúdia odboru andragogika Prešovskej univerzitny na trhu práce [online]. [aktualizované 2009-02-20]. [cit. ]. 11 s. Vyšlo primárne tlačou, ďalšie dáta nedostupné. Dostupné na: <http://www.ff.unipo.sk/kvdsp/download/Clanky-studie/Brutovska-Rohac-Uplatnenie_absolv.doc>.

  Stiahnuť > Brutovska-Rohac-Uplatnenie_absolv.doc [.doc, veľkosť ~ 185 kB] Počet stiahnutí >
  (zverejnené: 20. 02. 2009 - 10:30).
  ———————— späť na obsah up.

  Bača, Marián (ed.). 2007. Protidrogová koncepcia Prešovského kraja na obdobie rokov 2008-2013 [online]. [aktualizované 2009-02-20]. [cit. ]. Knižnica CAV č. 9. Prešov : Centrum antropologických výskumov, 107 s. ISBN 978-80-969634-4-7. Dostupné na: <http://www.ff.unipo.sk/kvdsp/download/Clanky-studie/Protidrogova_koncepcia_PK.pdf>.

  Stiahnuť > Protidrogova_koncepcia_PK.pdf [formát .pdf, veľkosť ~ 370 kB] Počet stiahnutí >
  (zverejnené: 20. 02. 2009 - 10:30).
  ———————— späť na obsah up.

  Stiahnite si inú učebnicu z webstránky www.ruzovyamodrysvet.sk - "Na cestě k vlastní rodině. Kapitoly z rodinné výchovy" (Zdroj: Ňjúvinky projektu ruzovyamodrysvet.sk, 17. 02. 2009 ).
  ———————— späť na obsah up.

  Stiahnite si voľne dostupné štatistické publikácie o systéme sociálnej ochrany v SR v porovnaní s členskými štátmi EÚ. (Zdroj: Alexandra Petrášová, národná delegátka pre štatistiku ESSPROS, Odbor sociálnej štatistiky a demografie, Tel.: 50236 423, Štatistický úrad Slovenskej republiky, 18. 2. 2009).

  ———————— späť na obsah up.