Archív noviniek 7 - 312-432 (od 05. 01. 2007 do 08. 07. 2007) 
:: raw google translation english / Roh-google translation deutsch / brut google traduction france/ surowe google tłumaczenie polska

08. 07. 2007 - 21:30 - PONDELOK - update 431+1 - Martina / top

Oznam pre študentky a študentov 4. ročníka Sociálnej práce - PaedDr. Matulayová, PhD. bude 12. 7. 2007 od 9:00 do 14:00 udeľovať zápočty a skúšať študentky a študentov z disciplíny Sociálne služby. (Zdroj: PaedDr. T. Matulayová, PhD., 09. 07. 07).
————————
Zverejňujeme hodnotenia 4. r. ŠPZ z disciplíny Sociálne služby. (.doc, cca 24 kB). (Zdroj: PaedDr. T. Matulayová, PhD., 09. 07. 07).
————————
Upresnená informácia k termínu skúšky zo Všeobecnej sociológie II. - Na 11. 7. 2007 je od dnes v AIS dostupný termín skúšky zo Všeobecnej sociológie II. pre DŠ 1. ročník odborov Andragogika a Sociálna práca. Termín je otvorený aj pre obmedzený počet študentiek a študentov ŠPZ (môžu prísť bez prihlásenia, 100%tne pripravené, pripravení a bez ťahákov!). Miestnosť č.  91. Posledný, zároveň opravný termín, je predbežne stanovený na 27. augusta 2007(pondelok). Bude dostupný v AIS. (Zdroj: PhDr. V. Paukovič, CSc., 09. 07. 07).

07. 07. 2007 - 18:00 - SOBOTA - update 429+1 - Martina / top

Oznam pre študentky a študentov 2. ročníka Sociálnej práce: Opravný termín na predmety Rodina ako inštitúcia a Sociálna pedagogika I. je 10. 7. 2007 od 9:00 hod. (Zdroj: PhDr. D. Šoltésová, 04. 07. 07).
————————
Upozorňujeme Vás na možnosť darovania krvi do piatku, 13. 07. 07. Viac informácií nájdete na www.redcross.sk. (Zdroj: Martina Šimková, 07. 07. 07).
————————
Neprehliadnite sekciu ŠTÚDIUM / Termíny skúšok.
————————
Prajeme Vám príjemný slnečný víkend. Váš Webteam

04. 07. 2007 - 22:00 - STREDA - update 428 - Mgr. Béreš / top

Upresnenie informácie k poslednému termínu skúšky zo Všeobecnej sociológie II. pre DŠ a ŠPZ - posledný termín bude v AIS dostupný od pondelka, a bude to streda 11. 7. 2007 o 10:00. Miestnosť upresníme. Mgr. Béreš bude v tom čase (pred alebo po termíne) zapisovať aj známky. Tento piatok termín nebude, Mgr. Béreš bude nedostupný.

03. 07. 2007 - 00:30 - UTOROK - update 427 - Mgr. Béreš / top

Ponuka práce pre andragogičky a andragógov: Prevádzkový špecialista, špecialistka tréningu a rozvoja. (Zdroj: absolvent andragogiky).

Výsledky skúšky zo Všeobecnej sociológie II. - DŠ - 27. 6. 2007: Timuľáková 40; Lelková 35,5; Cichovičová 39,5; Hančár 37; Sivačková 33; Girmalová 32,5. Výsledky skúšky z TPaN - 22. 6. 2007: Orlovská - 25 - výborne; Siváková - 25 - výborne; Šimčík - 22,5 - výborne; Matta - 20 - veľmi dobre; Kovaľová - 18,5 - veľmi dobre; Virbová - 14 - X; Vaľovčin - 13,5 - X; Birošová - 22,5 - výborne; Nogová - 22,5 - výborne; Petrufová - 22,5 výborne; Mustafaji - 16 - dobre.
———————— známky u Mgr. Béreša si môžete prísť zapísať zajtra (streda) od 09:00 do 10:30.

29. 06. 2007 - 19:30 - PIATOK - update 426 - Martina / top

Oznam pre študentky a študentov 1. a 2. ročníka Sociálnej práce - 2. opravný termín z predmetov sociálna psychológia a psychológia osobnosti, bude posledný augustový týždeň - 30. augusta o 9:00 hodine v 423. Všetky študentky a študenti, ktorí nevyužili druhý opravný termín, môžu naň prísť! (Zdroj: Doc. PhDr. Eva Žiaková, CSc., 29. 06. 07).
————————
Neprehliadnite informácie z rýchleho odkazovača.
————————
S prianím príjemného víkendu Váš webteam.

26. 06. 2007 - 23:30 - UTOROK - update 425 - Mgr. Béreš / top

Čiastkové a niektoré komplexné výsledky Všeobecnej sociológie II. z termínu 22. 6. 2007(piatok): Kapustová Ľ. 60; Kapustová, D. 60; Kurucová 54; Sopkovičová 44; Vaníková 43; Hutmanová 27 - X; Jašková 60; Palenčárová 56,5; Dobiašová 49,5; Imrichová 49; Koňaková 43; Sedláková 42,5; Lelková (zápočet) 22.5; Miškovičová 56,5; Tomková 86,5 B (49+37,5); Ovsaníková 42,5; Adamčíková 31; Karas 28,5 - X; Baláž FX; Cichovičová - X; Lelková 22,5 (zápočet).

23. 06. 2007 - 00:05 - SOBOTA - update 423+1 - Mgr. Béreš / top

Čiastkové a niektoré komplexné výsledky Všeobecnej sociológie II. z termínu 18. 6. 2007 (streda): Capíková 58; Jurašková 54; Hybalová 50,5; Vasiľová 50,5; Kalňanská 46,5; Hrehová 42; Majerníková 56; Olejníková 53; Tokár 49; Riško 46; Bejdák 39,5; Petřík 31; Fecková 26 - X; Demeterová 19 - X; Hančár - nesplnená hranica 31 X (26+28), Lewkivová - 99,5 A (29,5+60), Greifová - 97 A (39+58), Gallová 98 A (38+60).
————————
Konečne všetky čiastkové a niektoré komplexné výsledky Všeobecnej sociológie II. z termínu 15. 6. 2007 (piatok): Stoláriková 36,5; Džubáková 47; Nesrsta 45; Koleková 50; Ďuricová 60; Dopiráková 46; Sivačková 27,5 X; Demeter 54,5; Obermanová 33; Pavuková - 41; Krivka 36,5; Timuľáková 29 - X. Niektoré finálne výsledky: Hrabovská 74 C (30,5 +43,5); Hevera 93 (A) - (38+55) (v tom -3 gramatika); Jančo 92,5 A (58,5+34); Ilčisková 88,5 (B) (53,5+35). Oneskorenie spôsobené účasťou v prijímacej komisii. Feminizmus a RŠ: Urbanová 61; Dubcová 52; Peľáková 70.
————————
S prianím príjemného víkendu Webteam.

20. 06. 2007 - 21:30 - STREDA - update 421+1 - Martina + Mgr. Béreš / top

Z rýchleho odkazovača vyberáme:
Opravné termíny Sociálnej pedagogiky I. a Rodiny ako inštitúcie pre 2. roč. SP DŠ aj ŠPZ je 26. 6. 2007 o 9.00 pred m. č. 273. (Zdroj: PhDr. D. Šoltésová, 20. 06. 07).
————————
Sociálno-psychologický výcvik pre 2. ročník študijného odboru Sociálna práca DŠ: termín výcviku pre 3. skupinu je sobota 30. júna 2007 od 9.00 do 17.00 hod. v m. č. 257. (Zdroj: PhDr. D. Šoltésová, 20. 06. 07).
————————
Predposledný termín skúšky z predmetu Vybrané kapitoly z psychoterapie a socioterapie s Mgr. Murárom sa uskutoční v piatok 22. 06. 2007 o 11:00. Ďalší termín bude budúci týždeň. (Zdroj: Mgr. M. Murár, 19. 06. 07).
————————
PhDr. Konečný, PhD. - Budem skúšať a zapisovať naposledy v riadnom termíne v LS v sobotu 23. 6. 2007 od 8:00 do 9:30 v mojej kancelárii. (Zdroj: PhDr. Ing. Konečný, PhD., 19. 06. 07).
————————
Vážení študenti a študentky, oznamujem Vám avizované zmeny termínov a času skúšok z predmetov SV, SVVD, FaRS: 1. termín 26. 6. 2007 sa prekladá na 27. 06. 2007 (streda) od 11. hodiny, 2. termín 28. 06. 2007 začínam skúšať po skončení Vedeckej rady FF, t. j. okolo 15. hodiny - ale len prvú polovicu z prihlásených študentov - ďalších vyskúšam v nových termínoch: 2. júla o 13. hod., 3. júla o 13. hod. (Zdroj: prof. PhDr. A. Tokárová, CSc., 19. 06. 07).
————————
Neprehliadnite informácie k Terénnemu výcviku 2 SP ŠPZ, sociálno-psychologickému výcviku, 2 SP DŠ. V sekcii ŠTÚDIUM / Termíny skúšok, ŠTÚDIUM / Sylaby predmetov.

16. 06. 2007 - 17:00 - SOBOTA - update 420 - Martina / top

Informácia pre študentky a študentov Trebišov ŠPZ zo Všeobecnej sociológie II. - Posledné termíny skúšky sú: 27. 06. 2007 (streda) a  29. 06. 2007 (piatok) o 10:00 hod. Ďalšie termíny už nebudú. (Zdroj: PhDr. V. Paukovič, CSc., 15. 06. 2007).
————————
Prajeme Vám príjemný slnečný víkend. Váš webteam.

14. 06. 2007 - 15:30 - ŠTVRTOK - update 418+1 - Mgr. Béreš / top

Termíny skúšky pre 3. ročník ŠPZ zo sociologického výskumu: 22. 6. 2007, 29. 6. 2007 a 6. 7. 2007 (piatky) vždy o 12:00 hodine v Prešove. Stretnutie na katedre pred kanceláriou 274 - miestnosť sa určí dodatočne. Naraz berie najviac 15 ľudí (Zdroj: PhDr. Paukovič, CSc.).
————————
Oprava včerajšej informáce: Ďalší termín skúšky z disciplíny Sociálne služby - denné štúdium, 4. ročník u Dr. Matulayovej, PhD. je: 25. júna od 9:00. V tento istý deň po 12:00 bude udeľovať aj zápočty - externé štúdium (v prípade splnených predpísaných požiadaviek). (Zdroj: PaedDr. Matulayová, PhD.).
————————

Upozornenie pre 1. ročník DŠ Andragogika - je dosť možné, že v AIS pre Vás nie je dostupný pondelkový termín (18. 06. 2007) zo sociológie o 10:00, tento problém bude zajtra odstránený.

13. 06. 2007 - 18:30 - STREDA - update 415+2 - Mgr. Béreš / top - gratulujeme

Výsledky disciplíny Medzinárodné komparácie sociálnej politiky (.doc, cca 96 kB), 3. r. DŠ, od PhDr. Ing. Stanislava Konečného, PhD. (Zdroj. PhDr. Ing. Konečný, PhD.).
————————
Informácie k Terénnemu výcviku pre 2. ročník SP ŠPZ Trebišov (.doc, cca 27 kB) od Mgr. Martina Murára. (Zdroj: Mgr. Murár).
————————
Kurz hindského jazyka v Indii aj so štipendiom (.doc, cca 40 kB), uzávierka 18. júna 2007. (Zdroj: Juliana Hajduková, SAIA, sprostredkovane).
————————
Nepriehliadnite: Informáciu k SPV 2007 pre 2. ročník SP. :: ŠTÚDIUM / Termíny skúšok. :: ŠTÚDIUM / Sylaby predmetov. :: Objednať si môžete odbornú publikáciu.

11. 06. 2007 - 20:45 - PONDELOK - update 412+2 - Mgr. Béreš / top

Výsledky skúšky zo všeobecnej sociológie II. - DŠ - zo stredy: Potočňáková - 79 - C (40+39); Jakubeková - 83 - B (27+56); Gregová - 91,5 - A (38+53,5). Zápočty: Kalňanská - 19,5; Karas - 18,5. Gratulujem.
———————— drobné upozornenie k bodovému hodnoteniu: body, ktoré ste získali aktivitou v diskusiách sú prepočítavané v pomere 3:1, tzn. 3 body z diskusie vážia ako 1 bod v písomke alebo seminárnej práci.
Výsledky skúšky zo všeobecnej sociológie II. - DŠ - z piatku: Palčo - 79 - C (32,5 + 46,5); Molnárová - 94,5 - A (37 +57,5); Vašičková - 78 - C - (36+42); Halagová - 64 - D (31 + 33); Petrovčinová - 83,5 - B (35,5 +48); Harčárová - 77 - C (33,5 + 43,5). Zápočty: Sopkovičová - 23 (chýba potvrdenie o PN); Riško - 23,5, Tokár - 22,5; Baláž - 22,5; Sivačková - 18,5.

09. 06. 2007 - 20:15 - SOBOTA - update 411 - Mgr. Béreš / top

Termíny skúšok z disciplíny Trh práce a nezamestnanosť s Mgr. Bérešom sú: 8. 6. 2007 (piatok) o 12:00, 13. 6. 2007 (streda) - 8:30, 15. 6. 2007 (piatok) - 8:30, 22. 6. 2007 (piatok) - 8:30, 25. 6. 2007 (pondelok) - 8:30, 11. 7. 2007 (streda) - 8:30, 6. 8. 2007 (pondelok) - zatiaľ nepotvrdený termín. Prihláste a odhláste sa prosím na formulári na dverách kabinetu 280 A. Termíny sú aj opravnými termínmi (limitované pokusy) pre tých a tie, ktoré si opravujú, opakujú skúšku.
V časti ŠTÚDIUM / Sylaby predmetov máte k dispozícii aktualizované súbory s materiálmi ku skúške v podobe zamknutých MS Word dokumentov. Zatiaľ netestované. Tlač je povolená.
————————
Body zo zápočtovej písomky (max. 70, min. 36) z disciplíny Feminizmus a rodové štúdie, skupina Mgr. Béreša: Lindtnerová - 67,5; Fekiačová - 45,5; Dubcová - 28,5 - X; Peľáková - 38,5; Mikolajová - 69; Mikšová - 58; Garanová - 70; Galajdová - 66; Rosinová - 51; Hardoňová - 67; Dančíková - ??; Urbanová - osp. Komplexné vyhodnotenie seminárov zimného a letného semestra bude k dispozícii v priebehu budúceho týždňa. Nezbudnite mi čím skôr doručiť eseje, projekty zo zimného semestra ak ste tak ešte neurobili.

07. 06. 2007 - 20:00 - ŠTVRTOK - update 409+1 - Marjusha + Martina / top

Konzultačné hodiny v skúškovom období PhDr. Ivany Pirohovovej PhD. v čase 13.00 - 14.00 počas nasledovných dní: 14.6. 21.6. 3.7. 4.7. 7.7. 2007 (Zdroj: Mgr. M. Béreš, 07. 06. 07).

03. 06. 2007 - 18:20 - NEDEĽA - update 408 - Martina / top

Informácia pre účastníčky a účastníkov programu LEONARDO: Stretnutie absolventov a absolventiek stáže v rámci programu Leonardo a budúcich stážistov a stážistiek, sa uskutoční dňa 12. 6. 2007 10.00 hod. v miestnosti č. 257. Súčasťou programu bude slávnostné odovzdanie ceny za najlepšie správy z pobytu. Víťaz, víťazka získava portrét Andreja Hlinku od grafika J. Bubáka vo formáte 158 x 80 mm. Cenu odovzdá vedúca katedry PaedDr. Tatiana Matulayová, PhD. Účasť je povinná. (Zdroj: Mgr. M. Murár, 01. 06. 07).
————————
Informácia o sociálno-psychologickom výcviku pre druhý ročník Sociálnej práce - Termíny výcviku sú: 2. skupina: streda, štvrtok 13. 06. - 14. 06. 2007, 3. skupina (účastníci a účastníčky terénneho výcviku): pondelok, utorok 18. 06. - 19. 06. 2007, 1. skupina: sobota, nedeľa 23. 06. - 24. 06. 2007. Miesto konania: Mlynčeky, miesto ubytovania: Penzión Fedák. Viac informácií nájdete tu. (.doc, cca 702 kB). (Zdroj: Mgr. M. Murár, 01. 06. 07).
————————
Výsledky skúšky z disciplíny Vybrané kapitoly zo psychoterapie a socioterapie, zo dňa 30. 05. 07 nájdete v tomto subore. (.doc, cca 20,5 kB). (Zdroj: Mgr. M. Murár, 01. 06. 07).
————————
Rozšírené info a termíny skúšok zo Všeobecnej sociológie II. - naplánované na stredy a piatky od budúceho týždňa, zatiaľ aj jeden pondelok (tento len pre DŠ). Vzhľadom k obsadenosti miestností a k prijímaciemu konaniu nebudú kontinuálne. Bude aj júlový termín. PhDr. V. Paukovič, CSc. je ochotný po dohode s Trebišovskou skupinou vypísať jeden termín aj v Trebišove. Zatiaľ je platných 5 termínov, sú už aj v AIS: 06. 06. 2007 (streda, 10:00, miestnosť 91, spolu DŠ a ŠPZ), 08. 06. 2007 (piatok, 10:00, miestnosť 91, spolu DŠ a ŠPZ), 15. 06. 2007 (piatok, 10:00, miestnosť 91, spolu DŠ a ŠPZ), 18. 06. 2007 (pondelok, 10:00, miestnosť 79, len DŠ), 22. 06. 2007 (piatok, 10:00, miestnosť 89, spolu DŠ a ŠPZ). (Zdroj: PhDr. V. Paukovič, CSc., sprostredkovane Mgr. M. Béreš, 01. 06. 07).
————————
Upresnený oznam pre študentky a študentov sociálnej práce k AIS - tí a tie, ktorí a ktoré nemajú zapísané zápočty a skúšky u PhDr. Ing. Stanislava Konečného, PhD. za minulý semester, nech sa s ním skontaktujú. Systém AIS je otvorený. (Zdroj: PaedDr. Tatiana Matulayová, PhD., 31. 05. 2007).
————————
Upozorňujeme študentky a študentov na súťaž CENA ZA NAJLEPŠIU DIPLOMOVÚ ALEBO ROČNÍKOVÚ PRÁCU NA TÉMU FILANTROPIA. Viac informácií nájdete tu. (Zdroj: Mgr. M. Béreš, 01. 06. 07).
————————
Nepriehliadnite ŠTÚDIUM / Termíny skúšok a ponuku odbornej publikácie.
————————
Prajeme Vám úspešný nový týždeň. Váš webteam.

01. 06. 2007 - 21:21 - PIATOK - update 407 - Martina / top

Na letné oddychové čítanie Vám dávame do pozornosti edukačný portál www.skolaplus.sk, ktorý je venovaný rodičom, učiteľom, učiteľkám a (stredoškolskej) mládeži. Obsahuje množstvo zaujímavých informácií a priestor na diskusiu. (Zdroj: Martina Šimková, 01. 06. 2007).
————————
Nepriehliadnite ŠTÚDIUM / Termíny skúšok.
S prianím príjemného slnečného víkendu Váš webteam.

30. 05. 2007 - 11:30 - STREDA - update 406 - Mgr. Béreš / top

Ponuka odbornej publikácie: organizácia Centrum komunitného rozvoja pomocou holandského grantu práve vydala výbornú odbornú knihu, overenú praxou jej sociálnych pracovníčok a pracovníkov. Kniha Henderson - Thomas: Zručnosti komunitnej práce v susedstvách práve prichádza do predaja, teraz ju ponúkame za zvýhodnenú sumu 150 Sk pre kníhkupectvá, pre ľudí z praxe za 180 Sk a pre študentky študentov sociálnej práce za 100 Sk. Pre bližšie informácie o knihe si prezrite prosím prílohu (.pdf, cca 1.7 Mb). (Zdroj: Mgr. Katarína Lešková, sprostredkovane, 30. 05. 2007).
Svoj záujem hláste mejlom vedúcej Katedry sociálnej práce PaedDr. Tatiane Matulayovej, PhD. na tmatulay[zavinac]gmail[bodka]com do 15. 6. 2007.

Odkaz pre 1. ročník odborov Andragogika a Sociálna práca: zápočet a náhradný seminár zo Všeobecnej sociológie II. prebehne tento piatok v miestnosti 158. Od 9:00 do 12:00 pre 1. skupinu, 1. ročník Andragogika DŠ, od 13:00 do 16:00 v miestnosti 158 pre 2. skupinu, 1. ročník Andragogika DŠ. Začiatky oboch termínov sú zároveň opravnými termínmi zápočtovej previerky pre 1. ročník odboru Sociálna práca.

29. 05. 2007 - 11:30 - UTOROK - update 405 - Mgr. Béreš / top

Z rýchleho odkazovača pre istotu vyberáme:
Mgr. Marcinašková: Dobrý deň, potvrdzujem náhradný termín výuky Telefonickej krízovej intervencie - 01/06/07 od 8.00. Miestnosť upresníme v deň konania blokovej výuky, nakoľko ju zatiaľ nemáme potvrdenú. Dovidenia v piatok, A. M.
————————
Dr. Konečný, PhD.: Test z Medzinárodných komparácií pre 3. ročník denného štúdia Sociálna práca bude 8. 6. 2007 o 12.00 h - stretneme sa na katedre, miestnosť určíme operatívne. V ten istý deň budem od 10.00 h vo svojej pracovni k dispozícii všetkým, ktorí sa potrebujú so mnou stretnúť, o 11.00 budem ale skúšať a zapisovať pre 4. roč. Andragogika a od 13.00 pre 3. roč. Sociálna práca Trebišov.

28. 05. 2007 - 01:00 - PONDELOK - update 404 - Marjusha / top

Odkaz pre pôvodnú 2. skupinu 3. roč. SP DŠ: Feminizmus a RŠ - zápočtová písomka za zimný semester, ktorá bola odložená z dôvodu odchodu stážistiek, sa bude konať 31. 5. 2007 od 12:00 - stretnutie pred kabinetom 280 A.
Štruktúra písomky (max. 70 bodov), týka sa všetkých, ktoré a ktorí ju zatiaľ neabsolvovali:
5 pojmov x 6 bodov (max. 30 bodov) - zdroj: zaslané slovníky od pani profesorky Tokárovej,
4 otázky x 10 bodov - zdroje: prednášky pani profesorky Tokárovej, ktoré Vám boli zaslané (cca 2-3), kapitola Ženská a mužská rola v jazyku - Jana Decarli Valdrová in ABC feminismu (dostupné na webe).
Upozornenie: pri vyhodnocovaní sa bude dohliadať na odborné vyjadrovanie. (Zdroj: Mgr. Martin Béreš, 27. 05. 2007)
————————
Odkaz pre 1. skupinu 3. roč. SP DŠ: Feminizmus a RŠ - nahradenie odpadnutých seminárov v rozsahu cca 2-4 vyučovacích hodín (podľa Vášho časové manažmentu) prebehne 31. 05. 2007 cca o 13:00 - stretnutie pred kabinetom 280 A. Obsahom seminára bude referovanie Vašich prekladov. Hodnotiť sa bude v prvom rade Vaše spracovanie textu a jeho referovanie, ktorý následne odovzdáte v tlačenej a elektronickej verzii. Bodované bude: úroveň spracovania, prekladu, a porozumenia textu, úroveň prezentácie - nie rýchločítanie, skôr vlastné slová s pomocou podrobnejšej osnovy, otázky do diskusie, spracovanie komplet zadaného obsahu, jeho analýza a interpretácia. V prípade dostatočne kvalitného splnenia tejto úlohy možno nebude písomná previerka za letný semester. (Zdroj: Mgr. Martin Béreš, 27. 05. 2007)
————————

Tiež nepriehliadnite ŠTÚDIUM / Termíny skúšok.

22. 05. 2007 - 12:00 - UTOROK - update 402+1 - Martina + Mgr. Béreš / top

Vzhľadom k neočakávanej zaneprázdnenosti budú výsledky zápočtových písomiek zo Všeobecnej sociológie s Mgr. Bérešom budú dostupné opäť až zajtra večer. Za porozumenie ďakujeme.
————————
Radi by sme Vás upozornili na stránku www.iuventa.sk Táto organizácia je v priamej pôsobnosti MŠ SR a na jej adrese nájdete množstvo zaujímamých a užitočných informácií, napr. grantový program "Mládež v akcii 2007-2013". (Zdroj: Martina Šimková, 19. 05. 2007).
————————
nepriehliadnite ŠTÚDIUM / Termíny skúšok.

S prianím slnečných dní Váš webteam.

21. 05. 2007 - 22:22 - PONDELOK - update 401 - Mgr. Béreš / top

Študentky a študenti kreditového denného a externého štúdia POZOR!!! Oznamujeme, že každý študent kreditového štúdia je povinný si vykonať PREDZÁPIS predmetov do vyššieho ročníka v AIS v termíne 16. 5. - 31. 5. 2007. Bližšie informácie. (Zdroj: infookienko webu FF).
————————
Termíny skúšok u PhDr. Beáty Balogovej, PhD.: 1. 6. 2007 od 8:00 hod Prešov; 6. 6. 2007 od 8:00 hod Prešov; 11. 6. 2007 od 8:00 hod. Prešov; 16. 6. 2007 od 8:00 hod. Trebišov; 22. 6. 2007 od 8:00 hod. Trebišov; 25. 6. 2007 od 8:00 hod Prešov. (Zdroj: PhDr. Beáta Balogová, PhD., 21. 05. 2007).
————————
Výsledky zápočtových písomiek zo Všeobecnej sociológie s Mgr. Bérešom budú dostupné zajtra večer. Za porozumenie ďakujem.

17. 05. 2007 - 22:00 - ŠTVRTOK - update 400 - Mgr. Béreš / top

Ďalšie termíny skúšky zo Sociálnych služieb pre 4. ročník denného štúdia sú 28. mája 2007 a 11. júna 2007 so začiatkom od 9:00 v miestnosti č. 272.
Študentky: Tkáčová, Meglesová a Kalafová splnili podmienky na zápočet. Študenti a študentky, ktorí nesplnili požiadavky - nepredložili esej: Mlynek, Kožlej, Straková, Špitková (chýba aj referát a inovácie), Vasiľová, Puchyová, Karakoszková. Študentky, ktoré splnili požiadavky - počty bodov spolu: Jutková 69, Furčáková 57, Slotová 52. (Zdroj: PaedDr. Tatiana Matulayová, PhD., 17. 05. 2007).

15. 05. 2007 - 18:00 - UTOROK - update 399 - Mgr. Béreš / top

Termíny skúšok z disciplín JUDr. PhDr. Dušana Šlosára, PhD. sú nasledovné: Trestné právo a správne právo, Občianske a rodinné právo a Pracovné právo: Stredisko Trebišov: 26. 5. 2007 – Trestné právo a správne právo, 2. 6. 2007 – Pracovné právo, 16. 6. 2007 – Občianske a rodinné právo. Skúška začína o 9:00 hodine. Stredisko Prešov: 7. 6. 2007, 9. 6. 2007, 23. 6. 2007, 27. 6. 2007. V stredisku Prešov sa skúšky môže študentka či študent zúčastniť v ktoromkoľvek termíne. Skúška začína o 9:00 hodine. (Zdroj: JUDr. PhDr. Dušan Šlosár, PhD., 15. 05. 2007). Termíny sú dostupné aj v časti ŠTÚDIUM / Termíny / Termíny skúšok, zápočtov, prednášok a seminárov.

12. 05. 2007 - 09:00 - SOBOTA - update 398 - Mackie + Mgr. Béreš + Martina / top

Zverejňujeme požiadavky na zápočet LS 2007 z disciplíny Psychológia práce s PhDr. Jánom Juhásom: Témy písomných prác z predmetu „Psychológia práce“ (.doc, 22 kB), POKYNY PRE PÍSANIE hodnotiacej práce z predmetu: PSYCHOLOGIA PRÁCE (.doc, 28 kB), Psychológia práce - Doporučené literárne zdroje (.doc, 31 kB).
Rovnako zverejňujeme študijné materiály od Prof. PhDr. Anny Tokárovej, CSc.: Anna Tokárová a kol. Vybrané kapitoly zo sociológie výchovy. (.doc, 1.25 MB), Anna Tokárová - POLITIKA ROVNOSTI ŠANCÍ ŽIEN A MUŽOV, EDUKÁCIA A SOCIÁLNA PRÁCA (.doc, 420 kB). Materiály sú dostupné aj v časti ŠTÚDIUM / Sylaby / :: klik na názov konkrétneho predmetu.

Mackie pre Vás spracovala posledné správy zo stáží od najpoctivejších prispievateliek - linky nájdete vo vašej obľúbenej sekcii 12 statočných, dostupnej aj v "rýchlej voľbe" v menu naľavo, takisto ako aj anketa:
01.6 Lívia Keseličková - La Strada správa 6 (.pdf, cca 54 kB)
01.6a Lívia Keseličková - Anamnéza (.pdf, cca 45 kB).
03.6 Veronika Hardoňová - Romodrom správa 6 (.pdf, cca 32 kB).
04.6 Jana Galajdová - Romodrom správa 6 (.pdf, cca 31 kB).
10.6 Silvia Rosinová - Centrum komunitní práce (CKP) správa 6 (.pdf, cca 49 kB).
11.6 Anna Garanová - Centrum komunitní práce (CKP) správa 6 (.pdf, cca 28 kB).

S prianím príjemného predzápočtového víkendu Váš webteam.

06. 05. 2007 - 13:30 - NEDEĽA - update 397 - Martina / top

Prinášame Vám reportáž z 3. študentskej vedeckej odbornej konferencie FF PU (Zdroj: Jana Fekiačová, 3. ročník SOP, 04. 05. 2007) (doc, cca 60 kB). Nájdete ju v sekcii ŠTÚDIUM / ŠVOK.
Prajeme príjemné čítanie a úspešný nový týždeň. Váš webteam smile

04. 05. 2007 - 20:30 - PIATOK - update 395 + 1- Martina + Mgr. Béreš / top

Radi by sme Vás upozornili na Metodickú příručku pro výkon terénní sociální práce, vydaná Ostravskou univerzitou v Ostrave. (pdf, cca 3,71 MB). Stiahnuť si ju môžete tu (Zdroj: Lívia Keseličková, 04. 05. 2007). Link je dostupný aj v časti ŠTÚDIUM / Sylaby / :: Terénna sociálna práca.
————————
O pondelkovom rektorskom/dekanskom voľne nanešťastie nemáme zatiaľ žiadne oficiálne informácie. Snáď v pondelok, resp. v utorok? Príjemný víkend praje Váš webteam.

03. 05. 2007 - 21:00 - ŠTVRTOK - update 393 + 1 - Majusha / top

Informácia pre 3. ročník ŠPZ odbor sociálna práca, stredisko Trebišov. Výuka predmetu Štatistika sa presúva z piatku 18. 5. 2005 na sobotu 19. 5. 2007. Aktualizovaná verzia rozvrhov je Vám k dispozícii sekcii AKTUÁLNY ROZVRH / Štúdium popri zamestnaní alebo sekcii ŠPZ Trebišov / Aktuálne informácie. (Zdroj: JUDr. PhDr. Dušan Šlosár, PhD., 02. 05. 2007).
————————
P O Z V Á N K A: Srdečne Vás pozývame na odborný seminár Európska dimenzia dobrovoľníctva, ktorý sa uskutoční 15. mája 2007 v zasadačke dekana Filozofickej fakulty PU (1. poschodie), ul. 17. novembra 1 v Prešove. Seminár je zameraný na podporu európskej dimenzie dobrovoľníctva, osobitne v sociálnych službách aj v rámci Programu EÚ Mládež v akcii. Ak Vás táto pozvánka zaujala, obratom môžte najneskôr do 10. mája 2007 poslať priloženú prihlášku (.doc, cca 51 kB); priestor je obmedzený. (Zdroj: PaedDr. Tatiana Matulayová, PhD., 03. 05. 2007)
————————
Radi by sme vás upozornili na nový grantový program, pripravený spoločne s Nadáciou Pontis a má názov Počítače pre dobrú vec! Program prináša možnosť rozdelenia už používaných, ale funkčných 266 počítačov DELL s monitormi mimovládnym organizáciam, takt procesorov okolo 2Mhz, ram cca 256 Mb, HDD ca 20-40 Gb. Bližšie informácie spolu s formulárom pre žiadosť nájdete na http://www.nadaciapontis.sk/11956. Žiadosti ku grantovému programu prijíma Nadácia Pontis od 2. mája do 9. mája 2007. (Zdroj: Mgr. Martin Béreš, 03. 05. 2007)

30. 04. 2007 - 13:00 - PONDELOK - update 391 + 1 - Mgr. Béreš + Majusha / top

Informácia pre 2. ročník ŠPZ odbor sociálna práca, stredisko Prešov. Chýbajúca výuka s doc. Žiakovou sa uskutoční dňa 4. 5. 2007 ako 6-10 hodina po výuke Dr. Balogovej a dňa 18. 5. 2007 v rozsahu 10 hodín. V obidvoch prípadoch ide o piatky. Aktualizovaná verzia rozvrhov je Vám k dispozícii v sekcii AKTUÁLNY ROZVRH / Štúdium popri zamestnaní alebo sekcii ŠPZ Trebišov / Aktuálne informácie. (Zdroj: JUDr. PhDr. Dušan Šlosár, PhD., 26. 04. 2007).
————————
Upozorňujeme na predbežnú informáciu (.doc, cca 28 kB) o pripravovanom seminári Rodina, vzťahy a ja – I. časť, v dňoch 8.-9. júna 2007 v Košiciach, na Bocatiovej ul. č. 1 (Zdroj: PaedDr. Tatiana Matulayová, PhD., 30. 04. 2007).
————————
Zverejňujeme tiež otázky na ústnu skúšku (.doc, cca 29 kB) zo základov práva a z pracovného práva s JUDr. Silviou Kollárovou (Zdroj: Ľudmila Kiretová, 30. 04. 2007).
————————
Pozvánka: Dovoľujeme si Vás tiež pozvať dňa 2. 5. 2007 (streda) o 18:00 do Malej sály DJZ na Milku Zimkovú a jej Výber z melodrám. Vstup zdarma.
————————
Dňa 3. mája 2007 (štvrtok) sa uskutoční pod záštitou dekana Filozofickej fakulty prof. PhDr. Rudolfa Dupkalu, CSc. 3. študentská vedecká konferencia 2007. Pri tejto príležitosti udeľuje dekan FF PU v Prešove študentom DEKANSKÉ VOĽNO.

25. 04. 2007 - 15:00 - STREDA - update 389 + 1 - Mgr. Béreš + Mackie / top

Prinášame Vám program (.doc, cca 570 kB) 3. študentskej vedeckej konferencie 2007, ktorá sa uskutoční 3. mája 2007, pod záštitou dekana Filozofickej fakulty prof. PhDr. Rudolfa Dupkalu, CSc.

Príďte svojou účasťou podporiť vystupujúce kolegyne a kolegov z Vašich radov!

Čítali ste už ostatné či nové správy 12. statočných a hlasovali ste v ankete?
06.4 Zuzana Meglesová - Sdružení pro pomoc mentálne postiženým SKOK správa 4 (.pdf, cca 37 kB).
06.5 Zuzana Meglesová - Sdružení pro pomoc mentálne postiženým SKOK správa 5 (.pdf, cca 33 kB).
07.4 Jana Kalafová - Sdružení pro pomoc mentálne postiženým SKOK správa 4 (.pdf, cca 34 kB).
07.5 Jana Kalafová - Sdružení pro pomoc mentálne postiženým SKOK správa 5 (.pdf, cca 29 kB).

24. 04. 2007 - 10:30 - UTOROK - update 388 - Mgr. Béreš / top

Oznamy o zrušení výuky, ktorá neskôr prebehne v náhradných termínoch:
01 v stredu a štvrtok (25. 04. 2007 a 26. 04. 2007) odpadá výuka s Mgr. M. Murárom.
02 vo štvrtok (26. 04. 2007) odpadá výuka s Mgr. G. Brutovskou.
03 vo štvrtok (26. 04. 2007) odpadá výuka a konzultačné hodiny s Mgr. M. Bérešom.

21. 04. 2007 - 19:30 - SOBOTA - update 387 - Mgr. Béreš, Mackie, P. Sabol / top

Oznam pre 4. ročník SP DŠ. Vzhľadom na neprítomnosť vyučujúceho Mgr. P. Roháča sa v pondelok 23. 4. 2007 semináre z Personalistiky v sociálnej práci neuskutočnia. Náhradný termín dohodneme dodatočne. (Zdroj: Mgr. Peter Roháč, 20. 04. 2007).

Všimnite si, prosím, update v sekcii "Okná do sveta dobrovoľníctva" (vpravo), čakajú Vás tam zaujímavé reportáže priamo z USA.

Piatkové odborné podujatie s pracovným názvom „Projektové riadenie v praxi sociálnej práce 2007" spoluorganizované s OZ SOPka prebehlo úspešne, s hojnou účasťou ctených študentiek, absolventiek a vystupujúcich. Reportáž a výstupy zverejníme v blízkej budúcnosti.

19. 04. 2007 - 18:00 - ŠTVRTOK - update 386 - Mackie / top

Na stránke Filozofickej fakulty v časti Oznamy si všimnite informáciu o Štipendiu Karpatskej nadácie.
————————
V časti 12. statočných pribudli opäť nové správy zo stáží:
08.3 Peter Olejník - terapeutická komunita Magdalena správa 3 (.pdf, cca 32 kB).
01.4 Lívia Keseličková - La Strada správa 4 (.pdf, cca 30 kB).
01.4a Lívia Keseličková - Príbeh (.pdf, cca 26 kB).
02.4 Michaela Župová - Diagnostický ústav pre mládež (DÚM) v Brne správa 4 (.pdf, cca 28 kB).
03.4 Veronika Hardoňová - Romodrom správa 4 (.pdf, cca 72 kB).
04.4 Jana Galajdová - Romodrom správa 4 (.pdf, cca 45 kB).
05.4 Lenka Tkáčová - Romodrom správa 4 (.pdf, cca 63 kB).
01.5 Lívia Keseličková - La Strada správa 5 (.pdf, cca 27 kB).
01.5a Lívia Keseličková - Dávky (.pdf, cca 119 kB).
02.5 Michaela Župová - Diagnostický ústav pre mládež (DÚM) v Brne správa 5 (.pdf, cca 26 kB).
03.5 Veronika Hardoňová - Romodrom správa 5 (.pdf, cca 78 kB).
04.5 Jana Galajdová - Romodrom správa 5 (.pdf, cca 31 kB).
05.5 Lenka Tkáčová - Romodrom správa 5 (.pdf, cca 39 kB).
10.5 Silvia Rosinová - Centrum komunitní práce (CKP) správa 5 (.pdf, cca 39 kB).
11.5 Anna Garanová - Centrum komunitní práce (CKP) správa 5 (.pdf, cca 31 kB).

Taktiež si nenechajte ujsť možnosť hlasovať za "najlepšieho príspevkára / najlepšiu príspevkárku" v Ankete.

11. 04. 2007 - 23:30 - STREDA - update 384 - Mgr. Béreš + Mackie / top

Kniha návštev je funkčná, v diétnom režime, spoločná aj pre sekciu dobrovoľníctvo. Dole avizovaná zmena rozvrhov pre 4. ročník ŠPZ TV (MUDr. Paľa) je po upozornení kolegu Jozefa Mihalčina tentoraz skutočne zohľadnená aj v súboroch s rozvrhmi.
Do pozornosti odporúčame 3. várku správ zo stáží
. Zatiaľ nám v nej chýbajú správy od kolegyne Rudžikovej a kolegu Olejníka. Prosím pošlite ich na martinberes[zavinac]gmail.com. Skoršie správy nájdete v časti 12. statočných (Štúdium), rovnako aj Anketu v ktorej môžete hlasovať za najlepšiu autorku/autora správ.
01.3 Lívia Keseličková - La Strada správa 3 (.pdf, cca 104 kB).
01.3a Lívia Keseličková - Denník (.pdf, cca 97 kB).
01.3b Lívia Keseličková - Žiadosť o azyl (.pdf, cca 68 kB).
02.3 Michaela Župová - Diagnostický ústav pre mládež (DÚM) v Brne správa 3 (.pdf, cca 68 kB).
03.3 Veronika Hardoňová - Romodrom správa 3 (.pdf, cca 103 kB).
04.3 Jana Galajdová - Romodrom správa 3 (.pdf, cca 65 kB).
05.3 Lenka Tkáčová - Romodrom správa 3 (.pdf, cca 69 kB).
06.3 Zuzana Meglesová - Sdružení pro pomoc ment. post. SKOK správa 3 (.pdf, cca 125 kB).
07.3 Jana Kalafová - Sdružení pro pomoc ment. postiženým SKOK správa 3 (.pdf, cca 35 kB).
10.3 Silvia Rosinová - Centrum komunitní práce (CKP) správa 3 (.pdf, cca 93 kB).
11.3 Anna Garanová - Centrum komunitní práce (CKP) správa 3 (.pdf, cca 66 kB).

05. 04. 2007 - 00:30 - STREDA - update 381+2 - Mgr. Béreš / top

Študentom (a študentkám) 1. ročníka FF PU v Prešove Upozorňujeme študentov 1. ročníka FF PU v Prešove, aby si skontrolovali správnosť zapísaných údajov v AIS (výsledky zápočtov a skúšok za ZS). Prípadné nezrovnalosti je potrebné nahlásiť vyučujúcemu a vykonať nápravu najneskôr do 17. 4. 2007. Po tomto termíne budú všetky výsledky zapísané v AIS považované za správne.
                                                 Prof. PhDr. Jana Sošková, CSc., v.r.
                      prodekanka pre vzdelávanie FF PU  (Zdroj: www.unipo.sk/ff, aktuality).
————————
Aktuálna zmena rozvrhu pre 4. SOP ŠPZ Trebišov, u MUDr. Mareka Paľa sa výuka Sociálneho lekárstva plánovana dňa 13. 4. 2007 ako 6-10 hodina neuskutoční. Výuka bude 27. 4. 2007 ako 1-5 hodina. Súbory s rozvrhmi sú už opravené. (Zdroj: JUDr. PhDr. Dušan Šlosár, PhD., 04. 04. 2007).
————————
Do pozornosti odporúčame monitorovacie stáže dvoch nechtiac "stratených" stážistiek. Na vyrovnanie časovej straty za ostatnými ich zverejňujeme vrátane 4. zásielky. U ostatných dokončujeme zverejnenie 3. zásielky. Ostatné správy nájdete v časti 12. statočných (Štúdium).
Silvia Rosinová - Centrum komunitní práce (CKP) správa 1 (.pdf, cca 75 Kb).
Silvia Rosinová - Centrum komunitní práce (CKP) správa 2 (.pdf, cca 69 Kb).
Silvia Rosinová - Centrum komunitní práce (CKP) správa 3 (.pdf, cca 93 Kb).
Silvia Rosinová - Centrum komunitní práce (CKP) správa 4 (.pdf, cca 90 Kb).

Anna Garanová - Centrum komunitní práce (CKP) správa 1 (.pdf, cca 71 Kb).
Anna Garanová - Centrum komunitní práce (CKP) správa 2 (.pdf, cca 67 Kb).
Anna Garanová - Centrum komunitní práce (CKP) správa 3 (.pdf, cca 66 Kb).
Anna Garanová - Centrum komunitní práce (CKP) správa 4 (.pdf, cca 67 Kb).


S prianím príjemných sviatkov jari webmaster.

03. 04. 2007 - 19:45 - UTOROK - update 380 - Mgr. Béreš / top

Pozor, zmena zmeny v rozvrhu pre 2. ročník ŠPZ skupina Prešov výuka z 20. 4. 2007 bola včera omylom presunutá na 4. 4. 2007, čo nie je pravda. Skutočný termín je dňa 4. 5. 2007, za chybu sa ospravedlňujeme. Súbory s rozvrhmi sú už opravené.
————————
Vo štvrtok je rektorské voľno. Hurá. Lier nám zanechal v knihe návštev zaujímavú linku na reláciu Českého rozhlasu - Radiožurnál - Bona dea - o gay a lesbickej komunite na tému rodina (27. 03. 2007, 20:06, 17 min. 16 sek.) (.mp3, cca 3.95 Mb).

02. 04. 2007 - 16:45 - PONDELOK - update 379 - Mgr. Béreš / top » neprehliadnite «

Aktuálne zmeny rozvrhu pre 2. a 3. ročník ŠPZ Trebišov, týkajúce sa disciplín PhDr. B. Balogovej, PhD.:
2. ročník ŠPZ stredisko Prešov - vypúšťa sa výuka Sociálneho poradenstva dna 20. 4. 2007 - 6-10 hodina. Výuka sa uskutoční dňa 4. 5. 2007 ako 1-5 hodina.
2. ročník ŠPZ stredisko Trebišov - vypúšťa sa výuka Sociálneho poradenstva dna 21. 4. 2007 - 1-5 hodina. Výuka sa uskutoční dňa 19. 5. 2007 ako 6-10 hodina.
3. ročník ŠPZ stredisko Trebišov - vypúšťa sa výuka Etiky v sociálnej práci dna 13. 4. 2007 - 1-5 hodina. Výuka sa uskutoční dňa 27. 4. 2007 ako 6-10 hodina.
Aktualizovaná verzia rozvrhov je Vám k dispozícii v sekcii AKTUÁLNY ROZVRH / Štúdium popri zamestnaní alebo sekcii ŠPZ Trebišov / Aktuálne informácie. (Zdroj: JUDr. PhDr. Dušan Šlosár, PhD., 02. 04. 2007).
———————— všimnite si update v sekcii Dobrovoľníctvo.
Zverejňujeme stručné predstavenie dekana FF PU (2007) (.doc, cca 25 Kb) s jeho víziami a cieľmi do budúcnosti, ktorý bol zvolený v tajných voľbách Akademickým senátom FF PU dňa 26. 3. 2007. A upozornenie na portál venovaný sociálnej práci - http://socialnirevue.cz - a spoločenským otázkam. Nájdete tam veľa zaujímavých informácií. Môžete sa tam dozvedieť napr. o životnom jubileu známeho autora v oblasti sociálnej práce, Oldřicha Matouška, ako aj iné zaujímavosti. (Zdroj: Martina Šimková, 2SOPb, 27. 3. 2007, 2. 3. 2007).

29. 03. 2007 - 15:20 - ŠTVRTOK - update 377+1 - Mackie + Mgr. Béreš / top

Šibeničné info k zaujímavým medzinárodným - zahraničným školeniam, len pre vážne záujemkyne a záujemcov zo študentskej obce:
1. Otvárací seminár Akcie 3 Mládež v akcii: Pozývame vás zúčastniť sa otváracieho seminára Akcie 3 s názvom "Let's meet Our Neighbours and the World", ktorý sa uskutoční od 30. mája do 3. júna 2007 v Marly Le Roi - Francúzsko. Seminár je zameraný na spoluprácu so susediacimi krajinami EÚ a Partnerskými krajinami. Uzávierka prihlášok je 31. marca 2007. Prihlásiť sa môžete na: http://www.salto-youth.net/action3/, kde nájdete aj podrobnejšie informácie o seminári.
2. Školenie SOHO - Portugalsko, 1. - 5. júna 2007: Školenie pre hostiteľské a vysielajúce organizácie v rámci Európskej dobrovoľníckej služby zamerané na skvalitnenie projektov EDS, komunikáciu medzi partnermi v projekte EDS a riešeniu možných problémov pri realizácii projektu EDS. Náklady spojené so školením sú hradené z prostriedkov programu Mládež v akcii. Uzávierka prihlášok na Slovensku je 1. apríla 2007. Pribalené: SOHO_Application_SK.doc (cca 60 Kb), SOHO InfoPack_pax_Jan07.doc (cca 545 Kb).
3. Školenie Europe@work - Nemecko, 25. - 28. júna 2007: Školenie je zamerané na témy spojené so spoločnou Európou a spôsoby ako tieto témy prinášať do praxe práce s mládežou. Pracovným jazykom je nemčina. Náklady spojené so školením sú hradené z prostriedkov programu Mládež v akcii. Uzávierka prihlášok na Slovensku je 25. mája 2007. Pribalené: 06-07_europe@work_appl_SK.doc (cca 130 Kb), 06-07_europe@work_descr_ DE_SK.doc (cca 28 Kb), 06-07_europe@work_descr_ EN_SK.doc (cca 28 Kb).
Bližšie informácie vám poskytne Monika Tonkovičová (tonkovicova@iuventa.sk).
————————
V časti INFORMÁCIE O ŠTÚDIU, podčasti 12 statočných pribudli ďalšie správy zo stáží našich študentiek a študenta.
————————
Ostáva Vám už len pár dní na 2% z Vašej dane pre OZ Potenciál :: viac informácií a postupy ::
————————
Ako ste si určite všimli, v utorok 27. 03. 2007 našu stránku napadol vírus z kategórie trójskych koní. Ak ho Váš antivírusový program pri pokuse o stiahnutie nezachytil, tu je postup ako to napraviť a ako sa takejto situácii v budúcnosti vyhnúť.
1. prevencia - na stránke www.eset.sk si stiahnite a nainštalujte skúšobnú verziu antivírusového programu NOD32. Po reštartovaní počítača sa databáza automaticky aktualizuje a Váš počítač je chránený. Táto verzia je zadarmo, avšak po 30 dňoch ju treba odinštalovať. Nič Vám však nebráni znova ju nainštalovať a opäť používať všetky výhody full verzie počas ďalších 30 dní.
2. liečba - po nainštalovaní programu NOD32 spustite hĺbkovú kontrolu a čakajte na prekvapenia. Taktiež si na stránke www.lavasoft.com stiahnite program Ad-Aware, ktorý sa zameriava na viac ci menej nebezpečný spyware.

22. 03. 2007 - 18:35 - ŠTVRTOK - update 376 - Mgr. Béreš / top

Predvíkendová nádielka zaujímavého čítania na víkend v podobe ďalších monitorovacích správ z prvých dvoch týždňov pobytu, je pre Vás dostupná aj v časti INFORMÁCIE O ŠTÚDIU, podčasti 12 statočných (stážistiek a stážista).:
Michaela Župová - Diagnostický ústav pre mládež (DÚM) v Brne (.pdf, cca 68 Kb).
Veronika Hardoňová - Romodrom (.pdf, cca 68Kb).
Jana Galajdová - Romodrom (.pdf, cca 110 Kb).
Lenka Tkáčová - Romodrom (.pdf, cca 112 Kb).
Zuzana Meglesová - Sdružení pro pomoc mentálne postiženým (SPMP) SKOK (.pdf, cca 193 Kb).
Jana Kalafová - Sdružení pro pomoc mentálne postiženým (SPMP) SKOK (.pdf, 115 cca Kb).
Peter Olejník - terapeutická komunita Magdalena (.pdf, cca 117 Kb).
Dana Rudžíková - Zlínské aplikované sporty (ZAS) (.pdf, cca 61 Kb).

21. 03. 2007 - 12:35 - STREDA - update 373+2 - Mgr. Béreš / top

Odkaz pre denné štúdium 4. ročník Sociálna práca a Andragogika: v pondelok 26. 3. 2007 a utorok 27. 3. 2007 odpadá výučba seminárov s Mgr. Petrom Roháčom z dôvodu neprítomnosti vyučujúceho. (Zdroj: Mgr. Peter Roháč, 21. 3. 2007).
————————
Upresnenie pojmov ŠVOK a ŠVOČ.
Študentská vedecká odborná konferencia (ŠVOK) je nesúťažná prehliadka študentských prác a je lokálnou záležitosťou Filozofickej fakulty. Študentská vedecká odborná činnosť (ŠVOČ) je celoslovenským súťažným podujatím. Všimnite si teda, že ŠVOK a ŠVOČ majú osobitné prihlášky, info pri nich budeme čoskoro aktualizovať s podobným spresnením. (Zdroj: Mgr. Dávid Bosý, 21. 03. 2007).
————————
Do stránky sa podarilo zaintegrovať vyhľadávač Google, ktorý Vám poslúži pri hľadaní konkrétnych informácií a dokumentov na našej na prvý pohľad ťažko prehľadnej stránke, ktorá pozostáva už z vyše 4500 rozličných súborov.
————————
Po prekonaní istých peripetií začíname s uverejňovaním monitorovacích správ skupinky 12-tich statočných stážistiek a stážistu (v časti INFORMÁCIE O ŠTÚDIU). Prvá séria správ bude zoradená chronologicky tak, ako sme ich obdržali. Začíname teda prvou správou Lívie Keseličkovej - La Strada (.pdf, cca 80 Kb) a pripájame aj výstup z riešenia zadanej úlohy Lívia Keseličková - Stav SR (obchodovanie s ľuďmi) (.pdf, 220 cca Kb). Prajeme poučné a príjemné čítanie.
————————
» NEPREHLIADNITE staršie aktualizácie.

19. 03. 2007 - 13:35 - PONDELOK - update 370+2 - Mgr. Béreš / top

Informácia k rozvrhu pre 1. ročník ŠPZ Andragogika, skupina Prešov - vyučovanie 07. 04. 2007 (biela sobota) sa ruší a do rozvrhu bol zakomponovaný náhradný termín (13. 04. 2007 - piatok) - aktualizovaná verzia rozvrhov je Vám k dispozícii v sekcii AKTUÁLNY ROZVRH / Štúdium popri zamestnaní alebo sekcii ŠPZ Trebišov / Aktuálne informácie. (Zdroj: Mgr. Peter Roháč, 19. 03. 2007).
DOPLNENIE - Informácia k rozvrhu pre 1. ročník ŠPZ Andragogika, skupina Prešov a 1. ročník ŠPZ Sociálna práca, skupina Prešov - výuka disciplíny Všeobecná sociológia II. s PhDr. Vladimírom Paukovičom, CSc. a prebehne spoločne v Prešove (č. m. 94), výuka disciplíny Psychológia práce s PhDr. Jánom Juhásom je len pre 1. ročník ŠPZ Andragogiky (č. m. 94). (Zdroj: Mgr. Peter Roháč, 19. 03. 2007).
————————
Šup šup 2 % z Vašej dane či iné dary pre OZ Potenciál
:: viac informácií a postupy ::
————————
Rôzne informácie:
a) 21. marca 2007 (streda) od 14:00 v zasadačke dekana FF prebehne INFODEŇ k programu ERASMUS - 20. výročie. (.doc, cca 20 Kb),
(Zdroj: Jana Marušarzová, Mgr. Zdenka Medoňová, sprostredkovane, 19. 03. 2007)

b) informácie o projekteŠANCA NA NOVÝ ZAČIATOK(.doc, cca 50 Kb), ktorého partnerskou organizáciou je Katedra sociálnej práce. (Zdroj: Mgr. Denisa Šoltésová, 19. 03. 2007).
c) na zajtra od 13:15 je, pri príležitostí predstavovania kandidátov a kandidátok na dekana študentstvu, vyhlásené dekanské voľno.
d) srdečné pozvanie na pripravovanú konferenciu od OZ SOPKA nájdete v knihe návštev. (Zdroj: Šamanka, kniha návštev).
————————
» NEPREHLIADNITE staršie aktualizácie.

15. 03. 2007 - 17:35 - ŠTVRTOK - update 368+1 - Mgr. Béreš / top

Oznam pre ŠPZ odbor Sociálna práca, všetky skupiny - presun v rozvhoch: zmena rozvrhoch pre tento semester výuka zo 7. 04. 2007 (biela sobota) presunutá na iné termíny - aktualizovaná verzia rozvrhov je Vám k dispozícii v sekcii AKTUÁLNY ROZVRH / Štúdium popri zamestnaní alebo sekcii ŠPZ Trebišov / Aktuálne informácie. (Zdroj: JUDr. PhDr. Dušan Šlosár, PhD., 14. 03. 2007).
————————
Informácia ku konzultačnými hodinám PhDr. Ivany Pirohovej, PhD.: dňa 20. 03. 2007 (utorok) nebude mať PhDr. Ivana Pirohová, PhD. konzultačné hodiny (9:00 hod.-11:00 hod.) pre jej účasť na kurze a testovaní v IKTZ pre zamestnancov PU. Konzultačné hodiny v stredu 21. 03. 2007 budú od 14:00 hod. do 15:00 hod. (Zdroj: PhDr. Ivana Pirohová, PhD., 15. 03. 2007).
————————
Zajtrajší termín skúšky z TPaN o 16:30 je platný. Odkaz na zaujímavý článok a diskusiu "Rodová rovnosť po slovensky" (www.changenet.sk / sekcia Ženy) zanechal v knihe návštev Dodo .
————————
» NEPREHLIADNITE

14. 03. 2007 - 23:55 - STREDA - update 367 - Mgr. Béreš / top

Šup šup 2 % z Vašej dane či iné dary pre OZ Potenciál :: viac informácií a postupy ::
————————
Termín štátnych záverečných skúšok na odbore andragogika:
28.a 29. 5. 2007. Ostatné informácie ste dostali počas vyučovania. Otázky sú aj v sekcii INFORMÁCIE O ŠTÚDIU / Štátnice.
————————
Informácia k IKT II. pre 2. ročník Andragogiky:
informujte sa prosím na pracovisku, ktoré disciplínu zabezpečuje - mal by to byť Ústav digitálnych kompetencií. (Zdroj: PhDr. Vladimír Frk, CSc., 13. 03. 2007)

12. 03. 2007 - 10:15 - PONDELOK - update 365+1 - Mgr. Béreš / top sipka NEPREHLIADNITE

Zverejňujeme štátnicové otázky 2007 odboru Andragogika - stat-And2007.pdf (.pdf, cca 195 Kb, 12. 03. 2007, Zdroj: PhDr. Ivana Pirohová, PhD.). Dostupné zo sekcie INFORMÁCIE O ŠTÚDIU / Štátnice. Termínom štátnych záverečných skúšok zatiaľ nedisponujeme.
————————
Čerstvo doplnené informácie (termíny a tézy) k 2. časti štátnych záverečných skúšok v odbore Sociálna práca.
————————
Prijaté opatrenia k zlepšeniu komunikácie
medzi študentskou obcou a pedagogickým zborom Katedry sociálnej práce.
————————
SItuácia okolo bielej soboty a ŠPZ štúdia je v štádiu riešenia.

09. 03. 2007 - 22:15 - PIATOK - update 364 - Mgr. Béreš / top sipka MDŽ 2007

Oznam o dočasnej zmene konzultačných hodín PhDr. Beáty Balogovej, PhD. - Z dôvodu účasti na medzinárodnej konferencii, v stredu 14. 03. 2007 nebudú konzultačné hodiny. Budú presunuté na štvrtok od 15:00 do 16:00. (Zdroj: PhDr. Beáta Balogová, PhD., 09. 03. 2007).

08. 03. 2007 - 08:00 - ŠTVRTOK - update 363 - Mgr. Béreš / top


MDŽ@PU 2007
Vážené a milé dámy, dnešné oslávenkyne!

Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien v roku 2007, ktorý bol Radou Európy a Európskym parlamentom vyhlásený za rok rovnakých príležitostí, Vám spolu s gratuláciou, a záložkami do kníh, ktoré by sa mali dnes vyskytovať v areáli PU, prinášame pár užitočných, osvetových a intímnych informácií, hodných zdieľania a šírenia. Koniec dlhého súvetia.

"Skutočným dôvodom existencie MDŽ je možnosť uvedomiť si, čo všetko sa ženám doteraz podarilo dosiahnuť a čo by ešte dosiahnuť chceli. MDŽ je pripomienkou na štrajk newyorských robotníčok v marci 1908 za zrušenie desaťhodinového pracovného času, proti nízkym mzdám a zlým pracovným podmienkam." (V Bratislave ..., 2006)

» V Bratislave znovu oslávime Medzinárodný deň žien (www.changenet.sk)
» Kto sa bojí Medzinárodného dňa žien? (Ľuba Kobová, 2005) (www.aspekt.sk, tiež na www.feminet.sk)
» Obrus, klinčeky a rodová demokracia - téma (nielen) na MDŽ (Jana Cviková, 2000) (www.aspekt.sk)
» Aniččin weblog - MoonCup aneb jak přežít "své dny" (http://weblog.anicka.net/ - Aniččin weblog)
» Intimnosti s Lenkou & Vladimírem (91) - "Jaro a únava / Období lásky" - pestovanie života podľa TČM (www.intimnosti.cz)
» Medzinárodné dni, roky a dekády (www.nocka.sk - Národné osvetové centrum)
———————— powered by
Neprehliadnite:
» Zmenu rozvrhu pre 1. ročník ŠPZ odbor Andragogika, skupina Prešov
» Výzvu na podávanie prihlášok program ERASMUS na akademický rok 2007/2008
» Informáciu o aktualizácii rozvrhu pre 3. ročník ŠPZ TV
» Informácie k akcii G-BOD
» Informáciu k oneskoreniu zverejňovania Správ zo stáží
» Informácie pre 3. ročník Andragogika DŠ a 3. ročník Sociálna práca DŠ - k rozvrhu disciplíny Štatistika
» Nedávno do-aktualizované konzultačné hodiny.
» Informáciu o organizácii IKT II v letnom semestri 2006/2007, odbor Andragogika ŠPZ, 1. ročník
» Vznik OZ študentiek, študentov a absolventiek a absolventov sociálnej práce - SOP-ka
» Termíny praxí pre Sociálnu prácu a Andragogiku
» Informácie o V-DAY

06. 03. 2007 - 17:00 - UTOROK - update 362 - Mgr. Béreš / top sipka ŠVOK 2006/2007 VÝZVA -

Oznam pre 1. ročník ŠPZ odbor Andragogika, skupina Prešov. Zmena rozvrhu pre tento semester - verzia zo 06. 03. 2007 je Vám k dispozícii v sekcii AKTUÁLNY ROZVRH / Štúdium popri zamestnaní alebo sekcii ŠPZ Trebišov / Aktuálne informácie. (Zdroj: Mgr. Peter Roháč, 06. 03. 2007).

05. 03. 2007 - 17:00 - PONDELOK - update 361 - Mgr. Béreš / top

Výzva na podávanie prihlášok program ERASMUS na akademický rok 2007/2008. Jedinečná možnosť štúdia v zahraničí. Termín podania prihlášky je 31. marec 2007 na Rektorát PU, Oddelenie pre zahraničné vzťahy. Základné a aktuálne informácie a dokumenty na program ERASMUS nájdete na www.unipo.sk - časť Zahraničné vzťahy, podčasť Aktuality, a podčasť Dokumenty.

Potrebné dokumenty:
• prihláška,
• výpis známok – má byť skontrolovaný a podpísaný katedrovým koordinátorom,
• motivačný list (v slovenskom jazyku na A4).

Prihlášku a Motivačný list si môžete vyzdvihnúť na Útvare pre zahraničné vzťahy FF PU, II. poschodie, alebo ich nájdete aj na www.unipo.sk - časť Zahraničné vzťahy, podčasť Dokumenty.
So všetkými otázkami súvisiacimi s programom ERASMUS sa môžete obrátiť aj na pani Janu Marušarzovú, tel. č. 7570 828.
(Zdroj: Jana Marušarzová, Mgr. Zdenka Medoňová, sprostredkovane, doplnené o priame linky, 05. 03. 2007)
.
————————
Informácia o aktualizácii rozvrhu pre 3. ročník ŠPZ TV - došlo k vypusteniu výuky dňa 14. 04. 2007 - 5 hodin Filozofická antropológia s Mgr. A. Jesenkovou. Výuka prebehne dňa 28. 04. 2007, kedy Mgr. Jesenková, PhD. odučí celých 10 hodín Filozofickej antropológie. Aktualizované súbory nájdete tiež v sekcii AKTUÁLNY ROZVRH / Štúdium popri zamestnaní alebo sekcii ŠPZ Trebišov / Aktuálne informácie. (Zdroj: JUDr. PhDr. Dušan Šlosár, PhD., 05. 03. 2007).
————————
Informácie k akcii genderového informačného centra NORA, príznačne nazvanej G-BOD, ktorá sa uskutoční 21. 03. 2007 v Brne nájdete v infoletáčiku (.rft, cca 570 Kb), prípadne rovno na www.gendernora.cz, či v sprievodnom texte (.doc, 40 Kb). Prípadné otázky smerujte na organizátorky - kontakt je v priložených materiáloch.
————————
Informácia k oneskoreniu zverejňovania Správ zo stáží: vzhľadom k ochoreniu webmasterky budú správy zo stáži zverejnené s ďalším oneskorením. Za pochopenie ďakujeme a prajeme skoré uzdravenie! Správy samozrejme posielajte aj naďalej.
————————
Neprehliadnite:
» Informácie pre 3. ročník Andragogika DŠ a 3. ročník Sociálna práca DŠ - k rozvrhu disciplíny Štatistika
» Nedávno do-aktualizované konzultačné hodiny.
» Informáciu o organizácii IKT II v letnom semestri 2006/2007, odbor Andragogika ŠPZ, 1. ročník
» Vznik OZ študentiek, študentov a absolventiek a absolventov sociálnej práce - SOP-ka
» Termíny praxí pre Sociálnu prácu a Andragogiku
» Informácie o V-DAY

02. 03. 2007 - 11:30 - PIATOK - update 360 - Mgr. Béreš / top sipka ŠPZ TV 2. roč. VÝZVA

Informácia o aktualizácii rozvrhu pre 3. ročník ŠPZ TV - pribudla disciplína na 20. 4. 2007 (piatok) - 1-10 Sociológia organizácie a práce - PhDr. M. Bayerová. Aktualizované súbory nájdete tiež v sekcii AKTUÁLNY ROZVRH / Štúdium popri zamestnaní alebo sekcii ŠPZ Trebišov / Aktuálne informácie. (Zdroj: JUDr. PhDr. Dušan Šlosár, PhD., 02. 03. 2007).
————————
Aktualizovaná a skompletizovaná tabuľka konzultačných hodín a kontaktov, ktorú nájdete po kliknutí na symbol @ vľavo hore, resp. v časti INFORMÁCIE O KATEDRE / Konzultačné hodiny.
————————
S prianím príjemného víkendu webmaster.

01. 03. 2007 - 17:30 - ŠTVRTOK - update 357+2 - Mgr. Béreš / top

Informácia pre 3. ročník Andragogika DŠ a 3. ročník Sociálna práca DŠ - k rozvrhu disciplíny Štatistika s doc. PhDr. Františkom Baumgartnerom, CSc.:
a) ANDRAGOGIKA - v utorok 06. 03. 2007 bude cvičenie od 13:15 v miestnosti 157PC, prednáška bude od 15:00 v miestnosti 158. Toto usporiadanie platí aj pre výčbu v ďalšom priebehu semestra.
b) SOCIÁLNA PRÁCA - cvičenia budú v miestnosti 157PC, 2. skupina od 9:45 do 11:25 a 1. skupina od 12:25 do 14:00.
(Zdroj: doc. PhDr. František Baumgartner, CSc., 01. 03. 2007).

————————
Informácie pre 3. ročník odboru Sociálna práca, ŠPZ Trebišov a DŠ Prešov: zajtrajší termín (02. 03. 2007 - piatok o 16:30) skúšky z disciplíny Trh práce a nezamestnanosť je platný. Začiatok sa pokúsime vzhľadom k voľným miestnostiam posunúť na 16:30, stretnutie pred miestnosťou 280A (2. poschodie).
Ostatný termín je na žiadosti študentstva predbežne naplánovaný na piatok 16. 03. 2007, rovnako okolo 16:30, pred miestnosťou 280A. (Zdroj: Mgr. Martin Béreš).
————————
Opäť ďakujeme za pozdravy milým stážistkám. Ich reportáže zo stáží si budete môcť prečítať už čoskoro.
————————
Neprehliadnite:
» Výzvu k voľbám do Akademického senátu pre študentky a študentov odboru sociálna práca (pondelok)
» Dôležitú výzvu k odovzdaniu indexov pre 2. ročník ŠPZ, odbor sociálna práca - Prešovská skupina
» Informáciu o organizácii IKT II v letnom semestri 2006/2007, odbor Andragogika ŠPZ, 1. ročník
» Vznik OZ študentiek, študentov a absolventiek a absolventov sociálnej práce SOP-ka
» Termíny praxí pre Sociálnu prácu a Andragogiku
» Informácie o V-DAY

28. 02. 2007 - 12:30 - STREDA - update 355+1 - Mgr. Béreš + Mackie / top

Termíny praxí pre Sociálnu prácu a Andragogiku na letný semester nájdete v ľavom menu Informácie o štúdiu/Prax študentov.
————————
Milí študenti a študentky, absolventi a absolventky sociálnej práce, dovoľujeme si Vám oznámiť, že vzniklo Občianske združenie študentov a absolventov sociálnej práce SOP-ka. Bližšie informácie TU. (Zdroj: Lenka Molčanová, 5. ročník SP).
————————
Výzva pre študentky a študentov odboru sociálna práca: k voľbám svojich zástupkýň a zástupcov do Akademického senátu 05. 03. 2007 (pondelok), ktoré sa uskutočnia v zasadačke dekana (nachádza sa šikmo oproti vstupu na chodbu študijného oddelenia) v čase od 8:00 -16:00. Za sociálnu prácu sú navrhnutí títo kandidáti a kandidátka: Ivana Kundrátová (3. ročník), Peter Pataki (2. ročník), Ľuboslav Vico (2. ročník). Presadenie Vašich zástupkýň a zástupcov = krok k presadzovaniu Vašich záujmov.
————————
Tlačivá potrebné k poukázaniu 2% z dane na stiahnutie TU. (.zip, 21 kB).

27. 02. 2007 - 21:30 - UTOROK - update 352+2 - Mgr. Béreš / top

Informácia o organizácii IKT II v letnom semestri 2006/2007, odbor Andragogika ŠPZ, 1. ročník:
03. 03. 2007 (sobota) - 3 skupiny po 19 ľudí od 9:00 (prvý 5 hodinový blok): 1. skupina - miestnosť i1p (prvé poschodie na novom internáte) - Ing.Miroslav Gombár, PhD., 2. skupina - miestnosť 159 A - Ing. Alexander Pella, 3. skupina - miestnosť 157 PC - Mgr. Andrea Hricová.
24. 03. 2007 (sobota) - 3 skupiny po 19 ľudí od 9:00 (druhý 5 hodinový blok): 1. skupina - miestnosť i1p (prvé poschodie na novom internáte) - Ing.Miroslav Gombár, PhD., 2. skupina - miestnosť 159 A - Ing. Alexander Pella, 3. skupina - miestnosť 157 PC - Mgr. Andrea Hricová. (Zdroj: Mgr. Peter Roháč, 27. 02. 2007).
————————
Aktualizované rozvrhy pre ŠPZ Trebišov odbor andragogika letný semester 2006/2007:
1. ročník ŠPZ TV A - sk. TV
- LS 2006/2007 (.doc, cca 29 Kb).
1. ročník ŠPZ TV A - sk. PO
- LS 2006/2007 (.doc, cca 29 Kb). (Zdroj: Mgr. Peter Roháč, 27. 02. 2007).
————————
Aktualizované výsledky skúšky z Trhu práce a nezamestnanosti 2007 - termín realizovaný v Trebišove.
————————
Predbežné výsledky skúšky z disciplíny Trh práce a nezamestnanosť pre 3. ročník ŠPZ, odbor Sociálna práca: minimálny počet 16 bodov sa nepodarilo dosiahnuť len v jednom prípade, kolegyni s iniciálkami I. P., v skupine B. Ostatným gratulujem. Presné výsledky sa pokúsim zverejniť dnes večer. Posledný termín je stanovený na tento piatok 2. 3. 2007, o 17:30 pred kabinetom 274. Prosím skoordinujte sa a dajte mi vedieť, či Vám všetkým vyhovuje, inak ho presunieme na ďalší piatok. (Zdroj: Mgr. Martin Béreš).

26. 02. 2007 - 09:30 - PONDELOK - update 350+1 - Mgr. Béreš / top

Upozornenie na sylabus disciplíny: Sociológia rodiny (.doc, cca 45 Kb), ktorý nájdete aj v časti INFORMÁCIE O ŠTÚDIU / Sylaby predmetov. (Zdroj: Mgr. Dávid Bosý, 26. 02. 2007).
————————
Dôležitá informácia pre 1. ročník odboru Andragogika k publikácii Slovensko 2006. Súhrnná správa o stave spoločnosti. - Mgr. Gizela Brutovská má pre Vás k dispozícii jednu publikáciu. Dohodnite sa, kto si ju vezme a zastavte sa u nej urýchlene aj s peniazmi. Ostatné knihy budú objednané podľa zoznamu za zvýhodnenú cenu.
————————
Oznam o neprítomnosti PhDr. Beáty Balogovej, PhD. - od 26. 02. 2007 do 03. 03. 2007. V tom čase nebudú ani konzultačné hodiny. (Zdroj: PhDr. Beáta Balogová, PhD., 23. 02. 2007).

22. 02. 2007 - 09:00 - ŠTVRTOK - update 348+1 - Mgr. Béreš / top

Rozvrhy pre ŠPZ Trebišov odbor andragogika letný semester 2006/2007:
1. ročník ŠPZ TV A - sk. TV
- LS 2006/2007 (.doc, cca 29 Kb).
1. ročník ŠPZ TV A - sk. PO
- LS 2006/2007 (.doc, cca 29 Kb). (Zdroj: Mgr. Peter Roháč, 22. 02. 2007).
3. ročník ŠPZ PO A - LS 2006/2007 (.doc, cca 29 Kb). (Zdroj: PhDr. Martina Šoltisová Semešiová, 22. 02. 2007).
Nájdete ich tiež v sekcii AKTUÁLNY ROZVRH / Štúdium popri zamestnaní alebo sekcii ŠPZ Trebišov / Aktuálne informácie.

21. 02. 2007 - 10:00 - STREDA - update 347 - Mgr. Béreš / top

Urgentná úprava informácie pre 2. ročník: PhDr. Ing. Stanislav Konečný, PhD. bude na katedre vo štvrtok nie od 7:30 ale až od 11:30. Bližšie dôležité informácie. (Zdroj: PhDr. Ing. Stanislav Konečný, PhD., 21. 02. 2007).
————————
Dôležitá informácia pre 2. ročník ŠPZ, odbor sociálna práca, obe skupiny - doniesť a odovzdať indexy: žiadame ctené študentky a študentov 2. ročníka ŠPZ, odbor sociálna práca, aby na najbližšiu výuku doniesli a odovzdali svoje indexy na administratívne účely. Indexy by Vám mali byť po týždni vrátené.
————————
Informácia pre 3. ročník odboru Sociálna práca, ŠPZ Trebišov: termín skúšky disciplíny Trh práce a nezamestnanosť 24. 02. 2007 - sobota - Trebisov je platný.
Skúšať sa začne v sobotu 24. 02. 2007 od cca 12:20 do cca 13:20. Skúška prebehne písomnou formou, 5 a viac otázok, náhodný výber pre celú skupinu (2-3 skupiny testu). Termín je otvorený aj ako posledný opravný termín pre denné stúdium. Po tomto termíne zrejme bude este jeden posledný posledný v Prešove - vzhladom k mojej vyťaženosti a obsadenosti miestností - ho ešte nemôžem bližšie špecifikovať.
————————
Upozornenie článok o sociálnej práci: "rád by som upozornil na veľmi pekný článok o sociálnej práci, kde autor - katolícky kňaz Jozef Červen čerpá a vychádza z knihy Sociálna práca od profesorky Tokárovej. Adresa clánku:
http://cerven.blog.sme.sk/c/82943/Je-socialna-praca-vedou.html
". (Zdroj: Dodo, kniha návštev, zápis, 20. 02. 2007).

Neprehliadnite:
» List študentstvu 2007 (.pdf, cca 165 Kb) od vedenia inštitútu a katedier k problematike výučby a rozvrhov.
» Informácie pre 4. ročník odboru andragogika o zrušení štvrtkovej prednášky TPaN.
» Upozornenie na prednášku zástupocov Inštitútu pre verejné otázky (IVO) - Grigorija Mesežnikova a Oľgy Gyarfášovej
» Vyjadrenie Prof. PhDr. Anny Tokárovej, CSc. v knihe návštev k problematike rozvrhov.
» Informácie o V-DAY.
» Harmonogram výučby v letnom semestri.
» Odkaz pre 2. ročník SP od PhDr. Ing. Stanislava Konečného, PhD.

19. 02. 2007 - 09:30 - PONDELOK - update 344+2 - Mgr. Béreš / top

Prinášame Vám List študentstvu 2007 (.pdf, cca 165 Kb) od vedenia inštitútu a katedier, ktorý by mal objasniť súčasnú situáciu okolo spôsobu výučby. Jeho výňatok nájdete aj v zápise od pani riaditeľky inštitútu v Knihe návštev - zápis 798. (Zdroj: Prof. PhDr. Anna Tokárová, CSc., 18. 02. 2007).
————————
Konzultačné hodiny
a) PhDr. Ivany Pirohovej, PhD.
sú nasledovné: utorok 9:00 – 11:00 hod. - každý týždeň, streda: párny týždeň - 10:00 - 11:00 hod. nepárny týždeň - 14:00 - 15:00 hod.
b) PhDr. Beáty Balogovej, PhD. sú následovné: streda od 9:45 – 11:00. Okrem, 28. 02. 2007, z dôvodu služobnej cesty.
Tabuľku konzultačných hodín a kontaktov nájdete po kliknutí na symbol @ vľavo hore, resp. v časti INFORMÁCIE O KATEDRE / Konzultačné hodiny.
————————
Upozornenie na prednášku zástupocov Inštitútu pre verejné otázky
(IVO) - Grigorija Mesežnikova a Oľgy Gyarfášovej, ktorí budú prezentovať vysoko užitočnú publikáciu Slovensko 2006. Súhrná správa o stave spoločnosti. aj na fakulte Prešovskej univerzity. Prednáška sa uskutoční 22. 2. 2007 (štvrtok) od 13:30 do 15:00 v zadadačke dekana FF PU.
————————
Informácia pre 4. ročník DŠ odboru andragogika: semináre k disciplíne Trh práce a nezamestnanosť plánované na 22. 02. 2007 (štvrtok) 18:25 sa z dôvodu služobnej cesty neuskutočnia. Rovnako Vám odpadá výuka s PhDr. Koľovou.
————————
Neprehliadnite prosím doleuvedené dôležité informácie a linky.

18. 02. 2007 - 22:30 - NEDEĽA - update 343 - Mackie + Mgr. Béreš / top

Dôležitá informácia pre 2. ročník ŠPZ, odbor sociálna práca, obe skupiny - doniesť a odovzdať indexy: žiadame ctené študentky a študentov 2. ročníka ŠPZ, odbor sociálna práca, aby na najbližšiu výuku doniesli a odovzdali svoje indexy na administratívne účely. Indexy by Vám mali byť po týždni vrátené.
————————
Dôležitá informácia pre 3. ročník ŠPZ, odbor sociálna práca - problém s termínom skúšky TPaN. Sobotňajší termín naplánovaný na 24. 2. 2007 na 12:30 je z dôvodu prebiehajúcej výuky zatiaľ ohrozený. Teoreticky je možné realizovať skúšku v popoludňajšej pauze, resp. po skončení výuky. No vzhľadom k Vašej psychohygiene a organizačným problémom to zrejme nebude možné. Uvažujeme o presune na piatok - 2. 3. 2007 v poludňajších alebo popoludňajších hodinách, aby ste sa mohli uvoľniť z práce. Ešte Vás budeme informovať. Čakáme na Vaše reakcie na pracovnom mejli Mgr. Béreša. (Zdroj: Mgr. Martin Béreš).
————————
Dôležitá informácia pre 1. ročníky obe formy a oba odbory k Všeobecnej sociológii I. - PhDr. Vladimír Paukovič, CSc. umožní tým, ktorým sa nepodarilo získať skúšku, pokračovať disciplínou Všeobecná sociológia II. za podmienky, že si prenesú skúšku z Všeobecnej sociológie I. a absolvujú ju v 2. ročníku. Kontaktujte prosím študijné oddelenie. (Zdroj: PhDr. Vladimír Paukovič, CSc.).
————————
Informácia pre 4. ročník odboru Andragogika (zrejme DŠ) - výuka s PhDr. Koľovou 22. februára 2007 odpadá.
————————
Informácia pre 1. ročník odboru Sociálna práca a odboru Andragogika (zrejme DŠ) - vyučovanie s Mgr. Mušinkom počas celého týždňa od 19. 02. 2007 do 23. 02. 2007 odpadá.
————————
Informácia pre 3. ročník odboru sociálna práca - preskupenie skupín - po vlastnej línii rozdeľte zredukovanú skupinu na 2 polovice a medzi sebou sa následne dohodnite, ktorá polovica sa pridá ku ktorej skupine z dvoch, ktoré ostali. Potom sa dohodnite, ktorá skupina bude prvá a ktorá druhá (resp. ktorá príde v pondelok a ktorá v utorok na disciplínu Feminizmus a rodové štúdie).
————————
V ľavom menu Informácie o štúdiu/Sylaby pribudla anotácia k predmetu Krízová intervencia. (Zdroj: Mgr. Adriána Marcinašková).
————————
Posielame pozdrav a poďakovanie za pozdravy našim stážistkám do zahraničia. Nemýľte si prosím Knihu návštev s Knihou návštev dobrovoľníctva a nezabudnite zaslať svoje reportáže.
————————
Poznámky k rozvrhu: Ďakujeme za rozmanité a kultivované názory. Prosíme, uvedomte si, že rozvrhy sú nastavené na párne a nepárne týždne, tzn. nemali by byť tak plné ako sa javia na prvý pohľad. V súčasnosti pracujeme na kompletnom vyhodnocovaní Vašich názorov na blokový systém výuky. Čiastkové výsledky sme sa pokúsili zohľadniť pri výstavbe nového rozvrhu.
————————
Neprehliadnite:
» Vyjadrenie Prof. PhDr. Anny Tokárovej, CSc. v knihe návštev k problematike rozvrhov.
» Informácie o V-DAY.
» Harmonogram výučby v letnom semestri.
» Odkaz pre 2. ročník SP od PhDr. Ing. Stanislava Konečného, PhD.

16. 02. 2007 - 11:30 - PIATOK - update 342 - Mgr. Béreš / top

Aktualizované výsledky skúšky zo Všeobecnej sociológie I. 2007 pre 1. ročník DŠ, oba odbory - z 15. 02. 2007. Prosím skontrolujte si počty bodov a ich súčty. Nie sú zadané v AIS.
————————
Informácia pre 2. ročníky odboru sociálna práca, DŠ a ŠPZ: žiadam poslucháčky 2. roč. denného štúdia SP Dolíhalovú, Polnerovú a Roškovú, ako aj poslucháčov a poslucháčky 2. roč. externého štúdia SP v Prešove i Trebišove Berincovú, Bučkovú, Čalfovú, Červenákovú, Horňákovú, Juhásovú, Kočiša, Köröskenyiovú, Kováčovú A., Kušnírovú, Lipčákovú, Litvákovú, Mackovú, Mačatku, Mikulovú, Skalkovú a Semjanovú, aby mi najneskôr do stredy 21. 2. 2007 oznámili čísla (kódy) svojich testov (pokiaľ ich písali) na adresu stanokonecny@post.sk alebo sa dostavili za účelom uzavretia hodnotenia do mojej pracovne na Katedre SP vo štvrtok 22. 2. 2007 o 11:30 h. V tomto termíne budem ešte zapisovať aj do indexov chýbajúce záznamy. Ďakujem. Konečný. (Zdroj: PhDr. Ing. Stanislav Konečný, PhD., 16. 02. 2007).

15. 02. 2007 - 10:00 - ŠTVRTOK - update 341 - Mackie / top

Sylaby a plán seminárov z predmetu Psychológia a patopsychológia osobnosti 2006/2007 (.doc, 43kB).
Sylaby a plán seminárov z predmetu Sociálna psychológia 2006/2007 (.doc, 46kB; Zdroj: Doc. PhDr. Eva Žiaková, CSc.; zverejnené 15. 02. 2007).

14. 02. 2007 - 09:00 - STREDA - update 340 - Mackie / top

Hnutie V-DAY - Pokiaľ násilie neskončí

Všetci spoločne môžeme násilie zastaviť! Poslaním V-Day je skoncovať s násilím proti ženám. To sa dá dosiahnuť vzdelávaním verejnosti prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov a zbieraním peňazí na podporu organizácií, ktoré sa snažia zaistiť bezpečnosť ženám na celom svete. V-Day je organizované hnutie, ktorého cieľom je skoncovať s násilím proti ženám.
.: pokračovanie :.
"V roku 1994 som strávila dva mesiace v Chorvátsku a v Pakistane, kde som robila interview so ženami, ktoré utiekli z Bosny. Keď som sa vrátila do New Yorku, bola som hlboko rozhorčená. Nemohla som pochopiť, ako je možné, že v roku 1993 bolo uprostred Európy znásilnených 20 až 70 tisíc žien v rámci systematickej vojenskej taktiky a nikto proti tomu nič nespravil.
.: pokračovanie + úryvok z knihy Vagina Monology od Eve Elsner :.

Linky:
www.vday.org :: www.vdayeurope.org :: http://cestazeny.sweb.cz/Novinky/vday07.html
http://www.piatazena.sk/v_day.htm :: www.fenestra.sk :: www.dotyk.sk

Je nám cťou spolupracovať s občianskym združením EsFem, ktoré venuje pozornosť aj násiliu páchanému na ženách. (Zdroj: Mgr. Martin Béreš).

13. 02. 2007 - 07:30 - UTOROK - update 339 - Mackie / top

Zajtra má meniny Valentín. Pri príležitosti tohto (výrazne komerčného) "sviatku zamilovaných" si priblížime V-DAY, ktorý pripadá na 14. februára.
————————
Harmonogram akademického roka 2006/2007 nájdete na stránke FF PU v sekcii Štúdium/Harmonogram.
————————
Neprehliadnite:
» Update v sekcii Dobrovoľníctvo.
» Termíny skúšky z predmetu TPaN.
» Aktualizované výsledky skúšky zo Všeobecnej sociológie I. 2007 pre 1. ročník DŠ, oba odbory.
» Aktualizované výsledky skúšky z Trhu práce a nezamestnanosti 2007.
» Posledný termín skúšky zo Sociológie I.
» Výzvu k 3. študentskej vedeckej konferencii FF PU v Prešove.

12. 02. 2007 - 13:30 - PONDELOK - update 337+1 - Mgr. Béreš / top

Upresnenie k rozvrhom denného štúdia: členenie týždňov v rozvrhu na párny a nepárny je podľa kalendára, teda začíname "párnym týždňom". (Zdroj: PhDr. Ivana Pirohová, Phd., 12. 02. 2007).
————————
Výzva k ŠVOK pre študentky a študentov Inštitútu:
Dňa 03. 05. 2007 sa uskutoční 3. študentská vedecká konferencia FF PU v Prešove. Svoje práce majú možnosť prezentovať študenti a študentky:
» nekončiacich ročníkov,
» končiacich ročníkov so záverečnými prácami,
» doktorandského štúdia v dennej a externej forme.
Prihlášku na konferenciu a abstrakt je potrebné odovzdať do 5. apríla 2007. V prípade Vášho záujmu sú kontaktnými osobami pre študentky a študentov:
a) andragogiky - PhDr. I. Pirohová, PhD.,
b) sociálnej práce - Mgr. D. Bosý,
c) pedagogiky - PhDr. M. Goga, CSc. (Zdroj: PhDr. Ivana Pirohová, Phd.,12. 02. 2007).
————————
Posledná šanca pre študentky a študentov ŠPZ a DŠ štúdia získať skúšku z disciplíny Všeobecná sociológia I. v tomto semestri: mimoriadny, opravný a posledný termín skúšky zo Sociológie I., je stanovený na tento týždeň vo štvrtok o 10:00 AND a o 11:00 SP. Aby ste úspešne urobili skúšku musíte získať nadpolovičný počet bodov. Doporučujeme aby prišli len tí a tie, ktorí sa cítia, že na to naozaj majú. Ostatní a ostatné nech si dajú radšej žiadosť o preloženie skúšky do ďalšieho ročníka (v kompetencii študijného oddelenia). Ak to ide! Ináč zbytočne prídete o peniaze na cestu a aj dovolenku (v prípade ŠPZ). Chybu ste urobili aj v tom, že ste nevyužili na skúšku celé rozpätie skúšobného obdobia. Ďalší termín nebude. (Zdroj: PhDr. Vladimír Paukovič, CSc., Mgr. M. Béreš,12. 02. 2007).
————————
Aktualizované výsledky skúšky zo Všeobecnej sociológie I. 2007 pre 1. ročník DŠ, oba odbory - z 08. 02. 2007. Prosím skontrolujte si počty bodov a ich súčty. Známky sú zadané v AIS.

08. 02. 2007 - 23:30 - ŠTVRTOK - update 335+1 - Mgr. Béreš / top

Výsledky skúšky z Trhu práce a nezamestnanosti 2007 (aj termín 07. 02. 2007).
————————
Odstávka AIS - dňa 9. 2. 2007 (piatok) bude Akademický informačný systém PU odstavený z prevádzky v čase od 9.00 do 12.00 hod. z technických príčin. Ďakujeme za pochopenie. (Zdroj: www.unipo.sk).

07. 02. 2007 - 23:30 - STREDA - update 334 - Mackie / top sipka Súťaž LOGO A - Štátnice 2007

Informácia pre študentky a študentov ŠPZ odboru sociálna práca 4. ročník - v ľavom menu Informácie o štúdiu/Sylaby nájdete anotáciu k predmetu Telefonická krízová intervencia. (Zdroj: Mgr. Adriána Marcinašková).
————————
Informácia pre študentky a študentov DŠ odboru A a SP týkajúca sa zajtrajšej skúšky zo Sociológie - aj keď sa vám nepodarilo prihlásiť sa v AIS, príďte na skúšku Andragogika o 10:00 a SP o 11:00. (Zdroj: Mgr. Martin Béreš, 7. 2. 2007).
————————
Pozvánka - Občianske združenie Trampolína a Špeciálna základná škola v Poprade Vás pozývajú na vzdelávací seminár pod názvom "Možnosti podpory komunikácie u ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím". Bližši informácie nájdete v tomto súbore (Zdroj: Ing. Lenka Korchanová, 7. 2. 2007).
————————
Ohľadom rozvrhu pre DŠ zatiaľ nie sú nové informácie, ale pracuje sa na ich získavaní. Systém by mal byť mierne korigovaný k lepšej psychohygiene a stabilite (čo sa týka miestností a každodenných úprav). Model 2+2 (prednáška + seminár) sa nemení. (Zdroj: Mgr. Martin Béreš, 7. 2. 2007).
————————
Nepriehliadnite:
» Update v sekcii Dobrovoľníctvo - informáciu o Prešovskom dobrovoľníckom centre a nový príspevok v okne Rozhovory.
» Termíny skúšky z predmetu TPaN.
» Odborné podujatie Projektové riadenie v praxi.
» Stále prebiehajúcu akciu Valentínska kvapka krvi.
» Link na zaujímavú a užitočnú stránku o EÚ: http://europa.eu/index_sk.htm.
» Ďakujeme našim pražským stážistkám "z ROMODROMU" za pozdrav v Knihe návštev a tešíme sa na ich "pracovné záznamy a postrehy".

06. 02. 2007 - 07:00 - UTOROK - update 332+1 - Mackie / top

Aktualizované výsledky skúšky zo Všeobecnej sociológie I. 2007 pre 1. ročník DŠ, oba odbory - z 05. 02. 2007. Prosím skontrolujte si počty bodov a ich súčty. Sú zadané v AIS.
————————
Informácia pre študentov a študentky ŠPZ odboru sociálna práca - rozvrh na letný semester nájdete v sekcii Aktuálny rozvrh/ŠPZ.
————————
Všimnite si update v sekcii Dobrovoľníctvo - Aktuality.

02. 02. 2007 - 23:45 - PIATOK - update 330+1 - Mgr. Béreš / top

Výsledky skúšky z Trhu práce a nezamestnanosti 2007.
————————
Výsledky skúšky zo Všeobecnej sociológie I. 2007 pre 1. ročník DŠ, oba odbory
- z 29. 01. 2007 a 01. 02. 2007. Prosím skontrolujte si počty bodov a ich súčty. Sú zadané v AIS.
S prianím príjemného víkendu wbmstr .

30. 01. 2007 - 23:15 - UTOROK - update 329 - Mackie / top

Upozornenie na publikáciu a možnosť jej zakúpenia: Machalová, Mária.: Psychológia vo vzdelávaní dospelých. Bratislava, Gerlach print. ISBN 80-89142-07-9. Publikáciu je možné zakúpiť u pani doc. Černotovej v miestnosti 258 za 300,- peňazí. (Zdroj: nástenka inštitútu).
————————
Upozornenie na pracovnú ponuku: vychovávateľ/vychovávateľka na trvalý pracovný pomer v DSS v Spišskom Štiavniku, bližšie informácie na 0907 253 720. Informácia je platná do konca týždňa. (Zdroj: nástenka inštitútu a uvedené tel. číslo, 29. 01. 2007).
————————
Upozornenie týkajúce sa skúšky a otázok z TPaN - zoznam otázok zo state 03 nájdete v sekcii Informácie o štúdiu/Sylaby predmetov. Nezrovnalosti vznikli z technických príčin. (Zdroj: Mgr. Martin Béreš, 30. 1. 2007).
————————
Valentínska kvapka krvi
Slovenský Červený kríž organizuje v dňoch 1. až 14. februára 2007 12. ročník Valentínskej kvapky krvi. Viac info na stránke www.redcross.sk. (Zdroj: kniha návštev, zápis č. 759 od Administrátorky, 30. 1. 2007).

26. 01. 2007 - 23:30 - PIATOK - update 328 - Mackie / top

Oznam pre študentky a študentov sociálnej práce.
Katedra sociálnej práce plánuje na základe požiadavky z radov študentiek študentov v mesiaci marec zorganizovať odborné podujatie s názvom „Projektové riadenie v praxi“. Hlavným cieľom podujatia bude prezentovať študentkám a študentom sociálnej práce konkrétne projekty v oblasti sociálnej práce a sociológie, ktorých tvorcami alebo realizátormi boli členovia katedry, spolupracujúce organizácie a tiež niektorí študenti a študentky. Účastníci a účastníčky podujatia tak budú mať jedinečnú možnosť zoznámiť sa s praktickou stránkou tvorby a realizácie projektov priamo vo svojom odbore. Jednotlivé prezentácie obdržia účastníci podujatia na CD. Výška vložného je 50,- Sk. V prípade záujmu (aktívneho výstupu alebo pasívnej účasti) kontaktujte Mgr. Brutovskú osobne (kancelária č.d. 256), telefonicky (0517570337), e-mailom (gizela.brutovska@post.sk) v termíne do 10. 2. 2007. (Zdroj: Mgr. Gizela Brutovská, 26. 01. 2007).
————————
Link na zaujímavú a užitočnú stránku o EÚ: http://europa.eu/index_sk.htm . (Zdroj: Martina Šimková, 22. 01. 2007).

25. 01. 2007 - 22:30 - ŠTVRTOK - update 327 - Mackie / top

Všeobecné upozornenie ku skúškam zo Všeobecnej sociológie I. od PhDr. Vladimíra Paukoviča, CSc. a Mgr. Martina Béreša: ostávajú Vám posledné štyri termíny, snažte sa ich využiť, ďalšie vypísané nebudú!
————————
Upozornenie k Úvodu do metodológie a AIS a k disciplíne s doc. Belásom, ktorý rovnako ako PhDr. Vladimír Paukovič, CSc. dôrazne žiada študentky a študentov, aby si prekontrolovali a v prípade nezrovnalostí napravili svoje prihlásenie na disciplínu, nakoľko nie je možné im zapísať zápočty a skúšky. Termín uzavretia zápočtov v AIS je 31. 01. 2007.
————————
Informácia pre 1. ročníky Andragogika a Sociálna práca DŠ ku skúške zo sociológie: na pondelkový termín (29. 01. 2007) je možné v prípade vážneho záujmu prísť mimoriadne aj bez nahlásenia. Prihláste sa mi prosím mejlom. (Zdroj: Mgr. Martin Béreš, 25. 01. 2007).
————————
Informácia pre 1. ročník Andragogika k zajtrajšiemu semináru zo sociológie: stretnutie o 8:00 pred 274, obe skupiny, povinné pre tých, ktorí a ktoré ešte neodprezentovali svoje seminárne práce. S možnosťou odbehnúť na skúšku. Pozor, naštudujte si znova nielen svoje práce, ale aj zdrojové texty, a zabezpečte xeroxy do dvojíc. Výsledky zápočtovej písomky zajtra na seminári i po ňom mejlom. (Zdroj: Mgr. Martin Béreš, 25. 01. 2007).
————————
Najbližší termín skúšky z Liečebnej a špeciálnej pedagogiky je 02. 02. 2007 o 17:00 hod. Termín je platný pre študentky a študentov sociálnej práce aj andragogiky. (Zdroj: Mgr. Martin Murár, 25. 01. 2007).
————————
Neprehliadnite:
» Hodnotiaca škála zo Všeobecnej sociológie I.
» Termíny seminárov a skúšok zo Všeobecnej sociológie.
» Aktuálne termíny skúšok nájdete v ľavom menu Informácie o štúdiu/Termíny.
» Aktuálne konzultačné hodiny vyučujúcich sú v ľavom menu Informácie o katedre/Konzultačné hodiny.
» Archív noviniek sa nám rozšíril o šiestu časť (update 222-311, od 22. 09. 2006 do 23. 12. 2006).

24. 01. 2007 - 11:00 - UTOROK - update 324+2 - Mgr. Béreš / top

Informácia pre 1. ročníky Andragogika a Sociálna práca DŠ, ku skúške zo sociológie: zajtrajší termín andragogiky (4 adepti/adeptky) sa presúva na 11:00 pred 274. (Zdroj: Mgr. Martin Béreš, 24. 01. 2007).
————————
PhDr. Martina Šoltisová Semešiová je študentom a študentkám k dispozícii vždy vo štvrtok od 9:00 do 12:00. (Zdroj: PhDr. Martina Šoltisová Semešiová, 24. 01. 2007).
————————
Hodnotiaca škála k disciplíne Všeobecná sociológia I.: 92-100 A, 83-91 B, 74-82 C, 64-73 D, 56-64 E, 0-55 Fx. Max. 60 bodov zo skúšky, max. 40 bodov za prácu na seminári. Známky z minuloštvrtkového termínu sú v AIS - no zobrazuje mi ich ako čakajúce na potvrdenie. Dúfam, že sú aj napriek tomu viditeľné. Ak nie, ozvite sa mejlom a dám Vám ich vedieť. (Zdroj: Mgr. Martin Béreš, 24. 01. 2007).

23. 01. 2007 - 11:00 - UTOROK - update 323 - Mgr. Béreš / top

Informácia pre 1. ročník Andragogika DŠ, k náhradnému semináru zo Všeobecnej sociológie: Termín náhradného seminára je stále tento piatok o 8:00 pred kabinetom 274. Prosím preštudujte si ešte raz Vami spracované kapitoly (nielen texty Vašich referátov) a nezabudnite zabezpečiť xerokópie do dvojíc. Na skúšku si budete môcť odbehnúť. (Zdroj: Mgr. Martin Béreš. 23. 01. 2007).
————————
Informácia pre 1. ročníky Andragogika a Sociálna práca DŠ, ku skúške zo sociológie: pokiaľ je na Vami zvolený štvrtkový termín nahlásených menej ako 5 ľudí, je možné, že Váš termín bude spojený s druhým odborom. Tzn. ak napríklad na 10:00 sú nahlásené len 4 záujemkyne/záujemcovia, potom sa ich termín presúva na 11:00. Zajtra ešte upresníme konkrétnu situáciu na tento štvrtok. (Zdroj: Mgr. Martin Béreš. 23. 01. 2007).
————————
Knihy návštev by mali byť po spolupráci s LVT a najmä Mackie plne funkčné.

22. 01. 2007 - 08:30 - PONDELOK - update 322 - Mgr. Béreš / top

Informácia pre 1. ročník DŠ, odbor sociálna práca: upresnenie k zapisovaniu disciplíny Biológia a somatológia do indexov a hárkov, MUDr. Paľa bude zapisovať v utorok (zajtra) o 12:30 vo vestibule PU. Snažte sa ho tam zastihnúť. Pokiaľ sa to niektorým nepodarí, môžete využiť druhú možnosť a po zozbieraní všetkých indexov a hárkov ho v priebehu týždňa jedna dvojica navštívi na jeho pracovisku - Nemocnici J. A. Raymana, oddelení Radiačnej onkológie (budova starej pôrodnice), kde vykoná zápis. (Zdroj: Mgr. Béreš v súčinnosti s MUDr. Paľom, 22. 01. 2007).

19. 01. 2007 - 18:00 - PIATOK - update 321 - Mgr. Béreš / top

Informácie pre 1. ročník DŠ, odbor sociálna práca: a) k zapisovaniu disciplíny Biológia a somatológia do indexov a hárkov, je možné, že MUDr. Paľa bude zapisovať v utorok od 15:30, resp. využijete druhú možnosť a po zozbieraní všetkých indexov a hárkov ho v priebehu týždňa jedna dvojica navštívi na jeho pracovisku - Nemocnici J. A. Raymana, oddelení Radiačnej onkológie (budova starej pôrodnice), kde vykoná zápis, b) k výsledkom skúšky zo Všeobecnej sociológie I. s Mgr. Bérešom - zatiaľ sa mi nepodarilo Vaše známky zapísať do AIS, no minimálnu hranicu bodov z písomiek ste dosiahli všetky a všetci. Uvidíme aká bude úroveň bodov po pripočítaní hodnotenia za semináre, v pondelok. (Zdroj: Mgr. Béreš v súčinnosti s MUDr. Paľom, 19. 01. 2007).
————————
Knihy návštev dočasne nedostupné. S prianím príjemného víkendu wbmstr.

18. 01. 2007 - 07:00 - ŠTVRTOK - update 320 - Mackie / top

V sekcii Informácie o štúdiu/Doktorandské štúdium pribudli užitočné informácie týkajúce sa dizertačných prác a prideľovania kreditov.
————————
Zároveň by sme chceli upozorniť na Jarnú školu pre študentky a študentov magisterského a doktorandského štúdia Sociálnej práce v Ostrave - bližšie informácie v tomto súbore (.doc, 30kB).

16. 01. 2007 - 22:30 - UTOROK - update 319 - Mackie / top

Harmonogram štátnic nájdete na stránke Filozofickej fakulty v sekcii Štúdium/Denné štúdium alebo si ho stiahnite odtiaľto (.rtf, cca 130kB).
————————
V skúškovom období iste oceníte našu sekciu INFORMÁCIE O ŠTÚDIU a v nej Termíny skúšok.
————————
Informácia pre 2. ročník DŠ a ŠPZ - odbor sociálna práca: výsledky testu Úvod do sociálnej politiky:
DŠ:
A: 2233J, 2009K, 2738V, 1083M, 1902E, 4735J
B: 2005B, 9938J, 9008P, 1281A, 5685S, 9465H, 2727M, 2222E
C: 8580P, 9430A, 9636H, 7483S, 3001X, 8905L, 8808L, 1606L, 8956M, 2207B, 1530Z, 9418B, 9923L
D: 2410M, 5628A, 8359P, 8841M, 8880A
E: 2126Z, 9025Z, 8888H, 6789H, 1718P
Fx: 9944R, 0101Z, 8297J, 1204V
ŠPZ:
C: 9270M
D: 8736Z
Zapisovať do indexov budem 29. 1. 2007 o 8.h., v tom čase budem ústne skúšať aj tých, čo nepísali test, čo ho napísali na Fx, prípadne aj ďalších, ktorí si chcú zlepšiť známku (pozor: ústnou skúškou si možno známku zlepšiť, ale aj zhoršiť). (Zdroj: PhDr. Ing. Stanislav Konečný, PhD., 16. 01. 2007)

15. 01. 2007 - 20:15 - PONDELOK - update 318 - Mgr. Béreš / top

Po víkendovom výpadku ďakujeme správcom z Laboratória výpočtovej techniky FF, Ladislavovi Palkovi a Tomášovi Cinovi a ich šéfke, pani Ing. Marianne Kraviarovej, za promptný servisný zásah.

12. 01. 2007 - 15:15 - PIATOK - update 316+1 - Mgr. Béreš / top

PhDr. Branislav Frk bude na katedre prítomný v pondelok od 10:00 do 14:00 a v utorok bude celý deň skúšať.
————————
Informácia pre 3. ročník odboru sociálna práca, DŠ a ŠPZ - termíny disciplíny Trh práce a nezamestnanosť sú nasledovné, vždy pred kabinetom 274 (okrem trebišovského termínu): 17. 01. 2007 - streda - 11:00, 24. 01. 2007 - streda - 11:00, 31. 01. 2007 - streda - 11:00, 07. 02. 2007 - streda - 11:00, 14. 02. 2007 - streda - 11:00, 24. 02. 2007 (Trebišov) - sobota - 12:30 (dajte si predtým výdatnú desiatu). Maximum prihlásených je 15, minimum 5. Prihlásiť sa 3 dni vopred mejlom a na termínovníku na dverách kabinetu 274 (okrem úplne prvého termínu). Trebišovský termín je pre celý ročník. (Zdroj: Mgr. Martin Béreš. 12. 01. 2007).
————————
Najbližší termín skúšky z Liečebnej a špeciálnej pedagogiky je 24. 01. 2007 o 11:00 hod. v miestnosti číslo 257. Termín je platný pre študentky a študentov sociálnej práce aj andragogiky. (Zdroj: Mgr. Martin Murár, 12. 1. 2007).
————————
Informácia pre študentky a študentov 2. ročníka, odbor sociálna práca: prípravné informačné stretnutie k Terénnemu výcviku na báze dobrodružstva a zážitku, ktorý sa uskutoční od 12. 02. 2007 (pondelok) do 15. 02. 2007 (štvrtok) bude 23. 01. 2007 o 11:00 v miestnosti číslo 257. Účasť povinná! (Zdroj: Mgr. Martin Murár, 12. 1. 2007).
————————
Záverečné (predodchodové) stretnutie študentiek a študentov, ktorí pôjdu v rámci programu Leonardo na stáž do zahraničia sa uskutoční 24. 01. 2007 o 15:30 v miestnosti číslo 257. Účasť je povinná! (Zdroj: Mgr. Martin Murár, 12. 1. 2007).
————————
Výzva pre menovaných a menované z 1. ročníka Andragogika DŠ, k hodnotenému zápočtu z Anglického jazyka: prosíme, zapíšte si predmet Anglický jazyk do Vašich zápisných listov v AIS, resp. nahláste sa naňho, lebo v AIS nefigurujete a nie je možné Vám zapísať zápočty. Upresnenie z diskusného fóra FF: Kraviarová "Marianna nám nechal(a) odkaz 12. 01. 2007 2007 08:52: Odkaz pre študentov kreditového štúdia:
V systéme AIS bol nastavený dostatočne dlhý čas na doplnenie predmetov do zápisných listov, ale ak aj napriek tomu sa stane, že niekto z objektívnych príčin nemá doplnené predmety v zápisnom liste na daný akademický rok alebo si potrebuje odobrať nejaký predmet, môže to vykonať iba príslušná študijná referentka alebo vedúca študijného oddelenia FF PU. Aby systém AIS a celý kreditový systém mohol správne fungovať je potrebné, aby sa všetky činnosti plnili načas. Od správneho zadania predmetov do zápisných listov je závislá tvorba rozvrhových akcií, nasadenie alebo nenasadenie daných predmetov v príslušnom semestri, zadanie hodnotení za daný predmet a pod. Je potrebné sledovať informácie na webe a v AIS a harmonogram akademického roka, aby nedochádzalo k zbytočným nedorozumeniam.
lokálny administrátor AIS pre FF PU
"
Skúste teda zobrať Váš zoznam a urobiť požadovanú úpravu hromadne: 1. Anguš Erik, 2. Demeter Matúš, 3. Gregová Jana, 4. Hutmanová Daniela, 5. Obermanová Petra, 6. Ovsaníková Martina, 7. Petřík Michal, 8. Stoláriková Lucia, 9. Harčarová Andrea, 10. Baláž Róbert. 11. Bejdák Pavol. 12. Džubáková Tatiana,13. Molnárová Lucia, 14. Vašičková Jana. (Zdroj: Mgr. Svetlana Stašková, 12. 1. 2007, sprostredkovane, Mgr. Martin Béreš).
————————
Informácia pre 1. ročník Andragogika DŠ, k opravnému zápočtu a náhradnému semináru zo Všeobecnej sociológie: termín opravného zápočtu je pre Vás v pondelok 22. 01. 2007 o 10:00 pred miestnosťou 274. Termín náhradného seminára stále nebol stanovený, bude stanovený najskôr v piatok, tzn. seminár prebehne po zápočtovej písomke. Na písomke pribudne téma, ktorá nasledovala za Durkheimom (Weber). V prípade nevyhovujúceho opravného pokusu u tých, ktorým sa zdá, že majú nízky počet bodov sa získané body spriemerujú s predchádzajúcim výsledkom (tzn. môžete si aj zhoršiť výsledok predchádzajúcej zápočtovej písomky). (Zdroj: Mgr. Martin Béreš. 12. 01. 2007).
————————
Informácia pre 1. ročník DŠ a ŠPZ - odbor andragogika a odbor sociálna práca - obe skupiny v oboch odboroch: definitívne termíny skúšok zo Všeobecnej sociológie I., ktoré sú pre Vás v AIS (pozn.: termíny DŠ budú v AIS v pondelok dopoludnia): 18. 01. 2007 - štvrtok - 10:00 AND ŠPZ + DŠ, 11:00 SP ŠPZ + DŠ. 22. 01. 2007 - pondelok - 10:00 AND DŠ, 11:00 SP DŠ, 11:00 AND + SP ŠPZ. 25. 01. 2007 - štvrtok - 10:00 AND ŠPZ + DŠ, 11:00 SP ŠPZ + DŠ. 29. 01. 2007 - pondelok - 10:00 AND ŠPZ + DŠ, 11:00 SP ŠPZ + DŠ. 01. 02. 2007 - štvrtok - 10:00 AND ŠPZ + DŠ, 11:00 SP ŠPZ + DŠ. 05. 02. 2007 - pondelok - 10:00 AND ŠPZ + DŠ, 11:00 SP ŠPZ + DŠ. 08. 02. 2007 - štvrtok - 10:00 AND ŠPZ + DŠ, 11:00 SP ŠPZ + DŠ.
Prihlasujte sa v AIS prosím aj na prvé uvedené termíny, nakoľko sa potom nebudete musieť vojsť do limitu termínov. Definitívne termíny a miestnosti sú uvedené v systéme AIS. Maximum prihlásených na jeden termín je 15 poslucháčov a poslucháčiek za odbor a za formu štúdia. Tzn. 15 + 15 andragogika ŠPZ + DŠ, detto sociálna práca. Okrem termínu 22. 01. 2007 pre ŠPZ - tam je to 10+10, keďže hodina skúšania na tomto termíne je spoločná pre oba odbory. (Zdroj: PhDr. Vladimír Paukovič, CSc., Mgr. Martin Béreš, 12. 01. 2007).
————————
S prianím príjemného, slnečného víkendu wbmstr.

10. 01. 2007 - 09:15 - STREDA - update 313+2 - Mgr. Béreš / top

Definitívna informácia o výučbe predmetu Všeobecná psychológia pre 1. ročník ŠPZ odbory Andragogika a Sociálna práca, skupiny Prešov: 13. 01. 2007 od 13.30 5 hodín v miestnosti č. 94, 03. 02. 2007 od 9.00 5 hodín v aule univerzity (miestnosť č. 103). (Zdroj: Mgr. Peter Roháč).
————————
Informácia pre ŠPZ 1. ročník Andragogika: Skontrolujte si, prosím, ešte raz, či máte správne zapísané predmety v AIS. V prípade, že pretrváva problém so zápisom predmetov do AIS, kontaktujte p. Kužmovú zo študijného oddelenia na kuzmova@unipo.sk alebo na t.č. 051/7570 830.(Zdroj: Mgr. Peter Roháč).
————————
Oznam pre 1. ročník Andragogika DŠ, k náhradnému semináru zo Všeobecnej sociológie: termín ešte nebol stanovený, bude stanovený najskôr v piatok, tzn. seminár a opravná zápočtová písomka prebehne najskôr na budúci piatok (19. 1. 2007 - termín ešte potvrdím). Na písomke pribudne téma, ktorá nasledovala za Durkheimom. V prípade nevyhovujúceho opravného pokusu u tých, ktorým sa zdá, že majú nízky počet bodov sa získané body spriemerujú s predchádzajúcim výsledkom (tzn. môžete si aj zhoršiť výsledok predchádzajúcej zápočtovej písomky). (Zdroj: Mgr. Martin Béreš).

05. 01. 2007 - 13:30 - PIATOK - update 312 - Mgr. Béreš / top

Informácia pre všetky ročníky kreditového štúdia k termínom v AIS: termíny skúšok na prihlasovanie v AIS z jednotlivých disciplín budú doplňované od 08. 01. 2007. Keďže od 15. 12. 2006 do 08. 01. 2007 trvala celouniverzitná dovolenka a my ako učitelia a učiteľky máme z bezpečnostných dôvodov prístup do AIS len cez naše osobné počítače na katedre.
————————
Informácia od PhDr. Ing. Stanislava Konečného, PhD.: všetci a všetky, ktorí si potrebujú u mňa zapísať známky alebo nechať sa vyskúšať, denní i externí, z Prešova i Trebišova, tak môžu urobiť v sobotu 13. 01. 2007 o 8:00 na katedre. (Zdroj: Ing. PhDr. Stanislav Konečný, PhD., 04. 01. 2007).
————————
Informácia pre 3. ročník ŠPZ a DŠ, odbor sociálna práca k Trhu práce a nezamestnanosti: na materiáloch ku skúške pre Vás pracujem, momentálne ich aktualizujem a prehodnocujem rozsah a otázky. Skompletizované by mali byť v priebehu budúceho týždňa, kedy zverejním aj termíny skúšok. (Zdroj: Mgr. Martin Béreš, 05. 10. 2006).
————————
Informácie pre 3. ročník DŠ, odbor sociálna práca k Feminizmu a rodovým štúdiám:
01 kolegovia a kolegyne, ktorí a ktoré budú v priebehu letného semestra v rámci mobilít mimo pedagogický proces, získajú zápočty za predpokladu, že z miesta (krajiny) svojho pôsobenia donesú študijné materiály s rodovou problematikou s dôrazom na gender mainstreaming a jeho metodiku v konkrétnej sfére. Nemusí sa jednať len o textové materiály, môže ísť aj napr. o obrazový či zvukový záznam besedy k danej problematike, či odborné časopisy. Pozor, aby sa daný materiál nevyskytoval v sylaboch k dispcilíne, ktoré ste obdržali od pani profesorky Tokárovej, CSc.
02 Termín náhradného seminára a zároveň zápočtovej písomky pre skupinu Mgr. M. Béreša ešte upresníme, rovnako aj termíny skúšok.
03 V prípade voľby štúdia pulikácie ABC feminizmu odporúčame k prvej kapitole (cca 60 s.) pridať minimálne ešte jednu kapitolu podľa vlastného výberu. (Zdroj: prof. PhDr. Anna Tokárová, CSc., Mgr. Martin Béreš, 05. 10. 2006).
————————
Informácia pre 1. ročník DŠ odbor andragogika k náhradnému semináru a opravnému zápočtu z disciplíny Všeobecná sociológia I.: náhradný seminár a zápočet, ktorý mal by prebehnúť v pondelok 8. 1. 2007 sa neuskutoční, ďalší termín je predbežne nejasný, bude upresnený.
————————
Informácia pre 2. ročník DŠ odbor sociálna práca k opakujúcemu zápočtu z disciplíny Všeobecná sociológia I.: zatiaľ sú spracované ročníky: 1996 (Vargová), 1998 x2 (Hančár, Molitorisová - 2. zadanie), 2000 (Záraská), 2005 (Litvinová). V prípade, že niekto spracuje tieto ročníky, zápočet mu nebude uznaný.

ARCHÍVY NOVINIEK (dostupné aj z roletového menu vľavo hore) / top

šup šup (01) do archívu (02) starších (03) noviniek (04) ... >>

Archívy noviniek:
01 update 01-48 [od 29. 05. 2004 do 15. 07. 2004]
02 update 49-75 [od 16. 07. 2004 do 21. 12. 2004]
03 update 76-108 [od 07. 01. 2005 do 01. 07. 2005]
04 update 109-145 [od 18. 07. 2005 do 23. 12. 2005]
05 update 145-221 [od 02. 01. 2006 do 22. 09. 2006]
06 update 222-311 [od 23. 09. 2006 do 23. 12. 2006]
07 update 312-432 [od 05. 01. 2007 do 08. 07. 2007] - tu sa nachádzate.
08 update 433-598 [od 10. 08. 2007 do 11. 06. 2008]
09 update 600-741 [od 18. 06. 2008 do 23. 04. 2009]
10 update 742-821 [od 14. 04. 2009 do 04. 01. 2010]
11 SPOLU 01-821 [od 29. 05. 2004 do 04. 01. 2010]