KONTAKT:

Inštitút histórie
Filozofická fakulta PU v Prešove
Ul. 17. novembra č. 1
080 78 Prešov

E-mail: history@unipo.sk

Telefón:
+421(0)51-7570396 (riaditeľ IH)
+421(0)51-7570306 (zástupca riaditeľa)
+421(0)51-7570816 (sekretariát IH)