ADRESA:
Inštitút histórie
Filozofická fakulta PU v Prešove
Ul. 17. novembra č. 1
080 78 Prešov

E-mail: history@unipo.sk

Riaditeľ:
Doc. PhDr. Ján MOJDIS, CSc.
Tel.: 051-7570 396
E-mail: mojdis@unipo.sk

Zástupca riaditeľa:
PaedDr. Martin PEKÁR, PhD.
Tel.: 051-7570 306
E-mail: pekar@unipo.sk

Sekretariát:
Tatiana MARINOVOVÁ
Tel.: 051-7570 816
E-mail: tanita@unipo.sk