Konferencia TRADIČNÉ A NOVÉ V ONOMASTIKE

Prejsť na obsah
TRADIČNÉ A NOVÉ V ONOMASTIKE
vedecká konferencia


          
Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ, v.v.i., v Bratislave
Slovenská onomastická komisia pri JÚĽŠ, v.v.i., v Bratislave

 
  
 
Milé kolegyne a milí kolegovia,
srdečne Vás pozývame na
23. slovenskú onomastickú konferenciu s medzinárodnou účasťou


 
Tradičné a nové v onomastike

 
Konferencia sa uskutoční

10. – 12. septembra 2024

na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove


pozvánka

KONTAKT
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
Inštitút slovakistiky a mediálnych štúdií

Ul. 17. novembra 1
080 01  Prešov
SLOVENSKO

tel.: +421 51 75 70 842 (sekretariát inštitútu)
e-mail: onoma2024@gmail.com; maria.imrichova@unipo.sk
TRADIČNÉ A NOVÉ V ONOMASTIKE, PREŠOV 10. - 12. 9. 2024
© 2023 – 2024 MK
NAPÍŠTE NÁM
Návrat na obsah