Študentské divadlo FF PU Prešov ale aj Divadlo poézie FF UPJŠ Prešov

Súbor patrí medzi najstaršie vysokoškolské amatérske alternatívne divadlá na Slovensku, kontinuálne (s malými prestávkami) pracuje od roku 1960 do súčasnosti. Jeho činnosť možno deliť zhruba na štyri periódy. Prvé obdobie (1960 – 1965) je charakteristické konštituovaním súboru a jeho umeleckým vyhraňovaním. ŠD vzniklo z iniciatívy asistentov Katedry slovenského jazyka a literatúry pri FF UPJŠ v Prešove, teleso sa vtedy nazývalo Divadlo poézie FF UPJŠ Prešov. Vo svojom vysokoškolskom prostredí vytváral súbor priestor, na ktorom sa realizovali mladé talenty fakulty (hlavne recitátori a herci, ale aj literáti a výtvarníci).Prvé dva roky viedol súbor odborný asistent, básnik, František Andraščík – ten sústredil okolo seba spomínané talenty a prezentoval pre vysokoškolské publikum niekoľko pasem poézie (napríklad z černošskej poézie). Súbor ešte nepracoval systematicky, skôr jednorazovo, predstavenia mali neraz príležitostný charakter (tematické večery poézie, fakultné oslavy).

Študentské divadlo FF UPJŠ 1960 – 1980 – Prof. PhDr. Karol Horák, CSc.
Čítať viac

Študentské divadlo FF UPJŠ v rokoch 1980 – 1995
Čítať viac

Študentské divadlo FF PU v rokoch 1989 až po súčasnosť
Čítať viac