Medzinárodná konferencia Výzvy a trendy vo vzdelávaní v sociálnej práci


Prejdi na obsah

Ciele


Ciele podujatia:

 • podporiť európsku dimenziu vo vysokoškolskom vzdelávaní sociálnych pracovníkov na Slovensku a Česku
 • podnietiť dialóg medzi vzdelávateľmi v sociálnej práci a politickými reprezentáciami
 • identifikovať kľúčové výzvy a trendy vo vysokoškolskom vzdelávaní v odbore sociálna prácaRadi by sme diskutovali nasledujúce otázky:
Vzdelávanie ako hodnota či tovar?
Ako rozumieť pojmu europeizácia vo vzdelávaní v sociálnej práci?
Ako nadviazať dialóg medzi vzdelávateľmi v sociálnej práci a politickými reprezentáciami?
Ako učiť sociálnu prácu?

Zámerom organizátorov je pripraviť podujatie, pre rôzne skupiny účastníkov – výskumníkov, pedagógov, študentov, ale aj praktikov a aj politikov.
Účastníkom ponúkneme:

 • hlavné plénum, v ktorom odznejú pozvané referáty
 • paralelné rokovanie v sekciách
 • panelové diskusie na vybrané témy
 • možnosť posterovej prezentácia vzdelávateľov
 • možnosť prezentácie publikačnej činnosti spojenej s predajom, možnosť uskutočniť slávnostný krst knihy.


28.4.2012 je plánované pracovné stretnutie zástupcov oboch národných asociácií vzdelávateľov v sociálnej práci s cieľom diskutovať pri okrúhlom stole o možnostiach spolupráce.

Výstupy podujatia:

 • recenzovaný zborník abstraktov s ISBN (CD)
 • recenzovaný zborník príspevkov s ISBN (CD)
 • vedecká monografia akademických statí (predpokladáme, že prispejú aj hlavní rečníci).


Úvod | Ciele | Výbory | Sekcie | Program konferencie | Príspevky | Prihláška | Poplatky | Ubytovanie | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu