Medzinárodná konferencia Výzvy a trendy vo vzdelávaní v sociálnej práci


Prejdi na obsah

Poplatky

Slovenskí a zahraniční účastnící/čky: 50 EUR
Študenti/ky (Bc., Mgr., PhD.):
bez konferenčného poplatku

U študentov a študentiek je potrebné, aby po vyplnení prihlášky odoslali naskenovaný doklad potvrdzujúci ich status prostredníctvom e-mailu (napr. kópiu indexu, preukazu totožnosti), alebo ho predložili pri registrácii. V opačnom prípade nebudú oslobodení od konferenčného poplatku.

Konferenčný poplatok zahŕňa: konferenčné materiály, zborník abstraktov, certifikát o účasti, občerstvenie počas prestávok, obed a večeru.

Spôsob úhrady:

Poplatok môžete uhradiť prevodom na účet Prešovskej univerzity:

Platby zo Slovenska
Banka: Štátna pokladnica
Adresa: Radlinského 32, 810 05 Bratislava
Číslo účtu: 7000066503/8180
Variabilný symbol: 22112010
IBAN: SK15 8180 0000 0070 0006 6503
Do Správy pre prijímateľa uveďte svoje meno a priezvisko – konferencia.

Platby zo zahraničia
Bank name: Statna pokladnica
Bank Address (street, city, zip code): Radlinskeho 32, 810 05 Bratislava, Slovakia
Account number: 7000066503/8180
SWIFT (BIC) code: SUBA SK BX
IBAN code: SK15 8180 0000 0070 0006 6503

Prosíme o zaslanie kópie potvrdenia o zaplatení prostredníctvom e-mailu a preukázanie tohto potvrdenia aj pri registrácii.

Registrovaní účastníci môžu zrušiť svoju účasť na konferencii do
15. 3. 2012. V danom prípade bude účastníkom organizátormi vrátených 75% zo sumy poplatku. Po uvedenom termíne účastníci strácajú nárok na vrátenie poplatku.
Úvod | Ciele | Výbory | Sekcie | Program konferencie | Príspevky | Prihláška | Poplatky | Ubytovanie | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu