Medzinárodná konferencia Výzvy a trendy vo vzdelávaní v sociálnej práci


Prejdi na obsah

Príspevky

Pokyny pre úpravu príspevkov max. 5000 slov

Príspevky na konferenciu zasielajte na e-mailovú adresu michaela.lipcakova@gmail.com

Predmet správy uveďte "
PU a Vaše priezvisko".

Príspevky môžete zasielať v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku. V zaslanom jazyku budú aj publikované.
Príspevok musí spĺňať nasledovné kritériá:

  • veľkosť písma 12,
  • doporučený rozsah príspevku od 3000 slov (23125 znakov) po maximum 5000 slov (36872 znakov vrátane medzier) – čiže 6 až 10 strán + bibliografia,
  • riadkovanie 1,
  • typ písma Times New Roman,
  • zarovnanie do bloku,
  • okraje okolo celého textu 2,5 cm (ľavý, pravý, horný a dolný).

Každý príspevok musí obsahovať abstrakt a kľúčové slová v slovenskom (resp. českom) jazyku a taktiež v jazyku anglickom.

Pre detailné informácie si stiahnite, pozrite a použite dokumenty:
Šablóna (.dot,
~45 kB)
Formát príspevku (.doc,
~45 kB)


Termíny

Registrácia a zaslanie abstraktu (max. 200 slov)
do 15. 03. 2012
Zaslanie konečnej verzie príspevku do zborníka (max. 5000 slov)
do 10. 05. 2012

Úvod | Ciele | Výbory | Sekcie | Program konferencie | Príspevky | Prihláška | Poplatky | Ubytovanie | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu