Medzinárodná konferencia Výzvy a trendy vo vzdelávaní v sociálnej práci


Prejdi na obsah

Program konferencie

1. deň – 26. 4. 2012

  9,00 – 10,00

Registrácia

10,0010,30

Slávnostné otvorenie

 

Príhovor rektora PU v Prešove

 

Príhovor dekana FF PU v Prešove

 

Príhovor zástupcu MPSVaR SR

Plénum – hlavné referáty
(miestnosť č. 203)

10,30 – 11,10

Sue Lawrence

 

Social Work Education in Europe: current trends and developments
(Vzdelávanie v sociálnej práci v Európe: súčasné trendy a rozvoj)

11,10 – 11,30

Prestávka na občerstvenie

11,30 – 12,00

Alois Křišťan a Martin Bednář

 

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR

12,00 – 12,30

Milan Schavel – Tatiana Matulayová

 

Vysokoškolské vzdelávanie sociálnych pracovníkov v kontexte štátnej vzdelávacej politiky v SR

12,30 – 13,00

Moderovaná diskusia k hlavným referátom

13,00 – 14,30

Obed
(jedáleň PU)

14,30 – 16,00

Panelová diskusia
(miestnosť č. 203)
Europeizácia vo vzdelávaní sociálnych pracovníkov

Moderátorka diskusie: Kvetoslava Repková

16,00 – 18,00

Práca v sekciách
Sekcia 1 - miestnosť č. 226
Sekcia 2 - miestnosť č. 211
Sekcia 3 - miestnosť č. 212
Sekcia 4 - miestnosť č. 213

19,30 – 22,00

Spoločenský večer
(jedáleň PU)

   

2. deň – 27. 4. 2012

Plénum – hlavné referáty
(miestnosť č. 203)

  9,00 –  9,40

Libor Musil

 

Postmoderní institucionalizace a výzvy pro vzdělávání sociálních pracovníků

  9,40 – 10,30

Anna Tokárová

 

Rodové štúdiá a edukológia v pregraduálnom a ďalšom vzdelávaní sociálnych pracovníkov a pracovníčok

10,30 – 10,45

Prestávka

10,45 – 12,45

Práca v sekciách
Sekcia 1 - miestnosť č. 226
Sekcia 2 - miestnosť č. 211
Sekcia 3 - miestnosť č. 212
Sekcia 4 - miestnosť č. 213

12,45 – 13,15

Záver konferencie
(miestnosť č. 203)

13,15 – 14,00

Obed
(jedáleň PU)

14,00 – 16,00

Valné zhromaždenie AVVSP v SR
(miestnos č. 203)

Úvod | Ciele | Výbory | Sekcie | Program konferencie | Príspevky | Prihláška | Poplatky | Ubytovanie | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu