Členоvia a členky redakčnej rady:

prof. PhDr. Magdaléna Bilá, PhD.
Prešovská univerzita v Prešove
doc. Mgr. Martin Blaho, PhD.
Prešovská univerzita v Prešove
doc. Mgr. Michal Bočák, PhD.
Prešovská univerzita v Prešove
prof. PhDr. Mária Čižmárová, CSc.
Prešovská univerzita v Prešove
doc. Mgr. Ján Drengubiak, PhD.
Prešovská univerzita v Prešove
doc. Kateřina Dytrtová, Ph.D.
Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem, Česká republika
Mgr. Marián Fedorko, PhD.
prof. PhDr. Milan Ferenčík, M. A., PhD.
Prešovská univerzita v Prešove
prof. PhDr. Ľubomír Guzi, PhD.
Prešovská univerzita v Prešove
prof. UŚ dr hab. Andrzej Charciarek
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Poľská republika
Prof. Lesley Jeffries, PhD
University of Huddersfield, Spojené kráľovstvo
prof. PaedDr. Alena Kačmárová, PhD.
Prešovská univerzita v Prešove
prof. PhDr. Peter Káša, CSc.
Prešovská univerzita v Prešove
doc. PhDr. Martina Kášová, PhD.
Prešovská univerzita v Prešove
prof. PaedDr. Jana Kesselová, CSc.
Prešovská univerzita v Prešove
prof. PaedDr. Slávka Kopčáková, PhD.
Prešovská univerzita v Prešove
doc. Mgr. et Mgr. Adriána Koželová, PhD.
Prešovská univerzita v Prešove
prof. PhDr. Zuzana Malinovská, CSc.
Univerzita Komenského v Bratislave
doc. PhDr. Jarmila Opalková, CSc.
Prešovská univerzita v Prešove
prof. Svitlana Pachomovová, DrSc.
Prešovská univerzita v Prešove
doc. PaedDr. Jana Raclavská, Ph.D.
Ostravská univerzita, Ostrava, Česká republika
prof. PhDr. Juraj Rusnák, CSc.
Prešovská univerzita v Prešove
doc. PhDr. Lucie Saicová Římalová, Ph.D.
Univerzita Karlova, Praha, Česká republika
prof. PhDr. Jozef Sipko, PhD.
Prešovská univerzita v Prešove
doc. PhDr. Eva Voldřichová Beránková, Ph.D.
Univerzita Karlova, Praha, Česká republika

Hlavná redaktorka:

prof. PhDr. Daniela Slančová, CSc.

Výkonné redaktorky:

doc. Mgr. Nikoleta Mertová, PhD.
Mgr. Jana Klingová, PhD.

Externí redaktori čísla 36/2018:

Mgr. Jana Klingová, PhD.
Mgr. Jozef Mergeš, PhD.

Technický redaktor:

doc. Mgr. Martin Blaho, PhD.

Z histórie redakcie časopisu:

V rokoch 2010 – 2014 (dvojčíslo 17-18/2014) bol hlavným redaktorom časopisu Mgr. Martin Blaho, PhD.

Výkonnými redaktorkami boli:

PhDr. Miroslava Gavurová, PhD. (dvojčísla 19-20/2014 a 21-22/2015)

Mgr. Miroslava Kyseľová, PhD. (dvojčísla 23-24/2015 a 25-26/2016)

doc. Mgr. Marta Vojteková, PhD. (od dvojčísla 27-28/2016 po dvojčíslo 39-40/2019)